Öppet brev från Knegarkampanjen till Socialdemokraterna i Kiruna

I NSD 18 september kan vi läsa att fd kommunalrådet och nuvarande ordföranden för Tekniska Verken i Kiruna Lars Törnman (s), anser att de frigivna journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson borde ha accepterat den etiopiska statens dom mot dem för terror-brott och även att en gruvarbetare borde och skulle ha gjort detsamma. Vi noterar att detta sammanfaller väl med Kent Ekeroths (riksdagsledamot för SD, känd islamofob och extremt främlingsfientlig) uppfattning angående frigivandet av journalisterna.

Med anledning av detta måste vi ställa några frågor till socialdemokraterna i Kiruna:

  • Försvarar ni den etiopiska statens anti-terrorlagstiftning och domen mot Schibbye och Persson som dessutom är baserad på falska bevis?
  • Anser ni att arbetare i världens länder är skyldiga att följa anti-terrorlagstiftning som förbjuder alla former av oppositionell verksamhet?
  • Anser ni att nationella lagar är överordnade den internationella arbetarsolidariteten? Bör eller bör inte arbetarkollektiv i Sverige stödja och solidarisera sig med arbetare i andra länder som kämpar emot statens våld? Alldeles nyligen åtalades hundratals gruvarbetare i Sydafrika enligt gamla apartheid-lagar för att polisen skjutit deras arbetskamrater. I Iran förtrycks fackliga aktiva våldsamt. I Saudiarabien är facklig organisering förbjuden. I Tunisien och Egypten kastade nyligen hela befolkningen och facken ut hela regimer. Listan kan göras lång på länder där facklig kamp innebär dagliga brott mot lagstiftning. Säger ni till dem att följa lagen eller stödjer ni kampen?

Lars Törnman undrar vilken nytta svenska journalister kan göra för den etiopiska befolkningen. På den frågan har etiopier i Sverige redan gett svar. Tex så har Amin Barkhadle, representant för Ogaden Student and Youth Union i Sverige, i SVT tackat journalisterna Schibbye och Persson för att de visat den sanning som etiopierna i Sverige försökt sprida så länge.

Amin Barkhadle, Sverige-etiopier i SVT 17 september

Frågan till socialdemokraterna i Kiruna blir, kan etiopiska förkämpar mot förtrycket i Ogaden och Etiopien i övrigt, räkna med solidaritet och stöd i sin kamp från den socialdemokratiska grenen av arbetarrörelsen eller kommer de att hänvisas till att följa den nationella lagstiftningen på plats i Etiopien?

Knegarkampanjen gm Annika Blomberg

Öppet möte inför kommunfullmäktige; söndag 17.00

På måndag 17 september är det dags för kommunfullmäktigesammanträde. Vi håller som vanligt ett öppet möte för alla, för att diskutera och ta beslut om hur vår ledamot ska agera i olika frågor. På fullmäktiges dagordning står tex frågan om att bilda Region Norrbotten där kommunledningen tycker att Kiruna ska säga ja.

Mötet är också en möjlighet att diskutera alla turer som varit de senaste två veckorna om stadsflytten och vad som ska vara Knegarkampanjens nästa steg för att få fart på kommunledningen.

Vi ses på lokalen, Adolf Hedinsvägen 35, på söndag 16 september klockan 17-19. De kommer att finnas fika!

Välkomna

Valet i USA: snabb eller snabbare forcering av klasspolitiken

President Barack Obamas hustru, Michelle Obama, inledde det demokratiska partiets konvent som utgör upptakten till slutspurten inför valet i november. Hennes program sammanfattades i förtroendet för makens ytterligare fyra år i presidentmakten eftersom han är ”opåverkad av livet i maktens centrum”. Detta är ungefär lika verklighetsförankrat som Obamas visionära program om ”förändring” och ”hopp” 2008. Han hade ju full insyn i den galopperande ekonomiska krisen och de pågående krigen.

Partikonventen i USA samlar den yppersta eliten, däribland sk superdelegater, lika permanenta som grevarna och baronerna i engelska överhuset, men med faktiskt inflytande över konventen. Tillsammans med ”vanliga” delegater hurrar, jublar och bildar de hejaklack inför mediaindustrins intensiva bevakning.

Men bakom kulisserna pågår ett mer konkret programarbete, även om det inte binder presidentkandidaten. Demokraternas konvent har lagt betoning på fyra målgrupper: först och främst ”den vita medelklassen” där dock inte 47 miljoner kupong- och gatuköksförsörjda ingår, kvinnor som lovas rätten till p-piller och abort, barn/ungdomar som berörs av sjukvårdsreformen Obama-care (dock i dess bolagsprivatiserade försäkringsutformning) och pensionärerna som berörs av sjukvårdsregeln, sk Medicare. Därtill är det arbetslösheten och de närmast fredlösa arbetsvillkoren som ska åtgärdas.

Såpbubblan har brustit

Om det blir till att en ny mandatperiod gör Obama ännu mer opåverkad och uppfylld av ”förändring” och ”hopp” återstår inte att se, för den såpbubblan från 2008 har redan brustit i amerikansk verklighet.

Dagen efter konventets avslutning levererades den färskaste arbetsmarknadsstatistiken. Den visar att det står mycket illa till. Endast 63% av de arbetsföra är överhuvudtaget aktiva på arbetsmarknaden och av dem är dryga 8% arbetslösa. Dessutom visade det sig att antalet nyskapade jobb inte alls håller takten med befolkningstillväxten vilket innebär att arbetsmarknaden krymper för varje dag som går. En eventuellt kraschlandning i Kina skulle kunna bli det som slutligen drar ur proppen ur badkaret.

Om Obama hade haft ett äkta intresse av att dra in de krafter som skulle kunna infria ”förändringen” och ”hoppet”, då hade konventet istället gett stor plats åt Wisconsin-rörelsen mot anti-fackliga intrång och talespersoner från de yngre generationernas Occupy Movement med sina aktioner i hundratals städer för rättvisa och mot bossväldet från miljardärernas 1% av befolkningen.

Från gräsbrand till präriebrand

Men det hände inte, för det skulle riskera att stämpla Obama som ”socialist”. Yttersta högern påför honom den etiketten genom stridslisten ”ljug inte en gång, utan tio, för då blir det sant”. Och detta är en fara som räcker för att skrämma de skuldsatta amerikanska familjerna. En ”socialist”-president skulle nämligen innebära ännu hårdare krav från bankerna och utmätningarna av egna hem skulle accelerera från gräsbrand till präriebrand från Atlantkusten till Stillahavskusten. Detta i kombination med dubbla bensinpriser som är i ankommande.

Obamas överskylande taktik är en lek med elden. USA har sitt eget ”Grekland” fast värre, det snudd på statsbankrutta Kalifornien, delstaten med flest invånare, inräknat papperslösa, och med störst skuldnota men som för bara 20 år sedan var ett ”under av innovationer, arbetstillfällen och nyföretagande” (enligt Manuel Castells). USA:s delstater såg för 20 år sen sin framtid i Kalifornien, och imiterade efter förmåga (Boston, Miami, Seattle). Nu är Kalifornien på randen till undergång och de andra dras med i nedgångens och sönderfallets oemotståndliga kraft.

Religiös fanatism

I denna situation har även utmanaren Mitt Romney och hans Republikaner hållit sitt lika ypperliga konvent i delstaten Florida. Deras budskap gick ut på USA:s come-back, dess återuppståndelse. Hur då och med vad? Jo, nybyggarandan, med hermetiskt slutna familjer, med människans bästa år i 12-14 timmars arbetsdagar fram till pensionen i lyxiga hotellmiljöer. Inom republikanerna finns Tea-partyrörelsen, med Sarah Palin som förgrundsgestalt, som är partiets starkaste grupp med sin sammanhållning och målmedvetenhet inte olikt en aktieinnehavare inom ett bolag, som äger 10% av ägartitlarna: de kontrollerar bolagsstämmorna genom sin starka minoritetsställning.

Tea-Party falangen är lika med fortsättningslinjen på George W Bush Jr och hans kabinett av Vulcanus-gruppens medlemmar. Tea-party har redan fått fram högerrebeller som bedriver kampanjer för guvernörs- och senatorposter. Deras program kan sammanfattas till; private property – no trespassing (ingen överträdelse av privategendomen), inklusive privatägarnas rätt att bombardera egendomslösa med religiös fanatism; hålla hemmahuset rent från mänskliga svagheter och dess ondskefulla natur samt säkra patriarkens (faderns) överhöghet. Våldtagna kvinnor ”kan inte bli med barn” heter det från detta håll, som dock inte skrevs in i plattformen. Budskapet från guvernören som yttrade orden är dock, att det finns ett gudomligt pekfinger som pekar ut gravida våldtäktsoffer som lögnare och vid abort, som mördare. I Tea Party-rörelsens USA kommer ingen kvinna undan mannens eller gudens mästrande med hennes kropp.  I Romneys eget tal tog han sin utgångspunkt i sin maka: med våra fem söner har hon gjort insatser som jag – guvernören – inte kan mäta mig med. Läs: stora män har idoga kvinnor baki ryggen och stora kvinnor stannar hemma.

Världspolis

Presidentvalet i USA blir ett val endast mellan olika politiska linjer för att fortsätta bygga klassamhället och sporra profitmakeriet – och tempot genom vilket det ska realiseras. För oss andra som befinner oss utanför USAs gränser blir skillnaden än mindre för i utrikespolitiken har de båda hållit sig till alla soldaters kodex: som överbefälhavare kommer jag ta det yttersta ansvaret för världens i särklass största militära rustningar och rollen som världspolis.

Rött Kort åt Alliansen

Idag 5 september besöker Allians-regeringen Kiruna för att göra reklam för sig själva och deras höstbudget. De kommer inte att ha något att komma med när det gäller den stora varbölden i kommunen, krisen i stadsflyttsfrågan, enligt uppgifter till NSD.

Men, det är regeringen och den svenska staten som är LKAB:s ägare. Det är de som gett direktiv om att hålla kostnaderna för stadsomvandlingen ”rimliga”, att vinstmaximering ska vara bolagets huvuduppgift, framför de samhälleliga behoven i bygden och arbetsvillkoren i företaget. Det är med andra ord regeringen som är LKABs VD Lars-Erik Aaros chef. Det är deras direktiv som är den direkta orsaken till att han kan säga till kommunstyrelsen i Kiruna att hans jobb är att omvandla hela Kiruna stad till brytvärd malm.

Det är samma regering som förbjudit kommunerna att subventionera bostadsbyggen hos de egna kommunala bostadsbolagen och som därmed hindrar Kiruna Kommun att uppdra åt KBAB att sätta igång projekteringar för offensivt bostadsbyggande.

När statsminister Reinfeldt var i Pajala, som står inför en situation där massivt bostadsbyggande behövs för att möta gruvexpansionen, var han mycket tydlig med att staten inte kommer att hjälpa till att lösa problemet.

När bostadsminister Attefall var i Kiruna förra veckan hade inte heller han, ett enda förslag till lösning.

Marken som det nya Kiruna ska byggas på kan kommunen fortfarande inte ta i bruk eftersom Statens Fastighetsverk inte satt igång den konkreta försäljningsprocessen.

Allt detta kommer att leda till att Kiruna blir en stad av influgen arbetskraft och därigenom kan LKAB mycket lätt sätta press på arbetsvillkoren i gruvan och bedriva rovdrift på personalen. Detta passar som hand i handske, inte minst på Centerpartiets arbetarfientliga politik där lönesänkarpolitik och attacker på fackföreningarna varit en paradgren sen Alliansen kom till makten.

Ge ministrarna Rött Kort och utvisa dem från Kiruna! Fram för en arbetarregering som inte ställer sig i vägen för samhällsnyttiga satsningar utan skapar förutsättningar för en stadsflytt som blir en social upprustning.

Om deformationsprognoser, stadsavveckling och ansvarslöshet

Den 27 augusti kom LKAB till Kiruna Kommunstyrelse för att informera om läget för stadsomvandlingen.  Tre dagar tidigare hade Nordnytt avslöjat att uppdaterade deformationsprognoser innebär att delar av stadskärnan måste börja tömmas redan 2018.

Knegarkampanjen har en insynsplats i Kommunstyrelsen med rätt att ställa frågor och ta del av all information. i Knegaren 5  rapporterar vi till Kirunas knegare och invånare om vad som kom fram på mötet; att LKABs VD ser det som sitt mål att omvandla hela Kiruna-området till brytvärd malm,  att kommunalrådet tycker att situationen är ”komplex” men att det inte finns ett enda konkret beslut för att igångsätta bygget av nya Kiruna etc. Fakta är alla knegares bästa vän för att inte makthavarna ska dupera oss.

Läs Knegaren 5 för att veta hur det står till med prognoser, markköp, bostadsförsörjningsplaner etc.