Gör frihetskampen i arabvärlden till vår och inte makthavarnas sak – tre skäl

Befolkningarna reser sig! Borgerskapets världsherravälde svarar med att söndra, passivisera och göra befolkningsmassorna underdåniga.

Ovan sagda täcker mycket kortfattat in det dryga år som gått av infernaliska frihetsstrider från arabvärldens maktlösa befolkningslager. Det som ännu inte tagit form är arbetardemokratiska frontpartier, rörelser och motmaktsorgan i dessa länder. Och utan det kan inte striderna avancera till befriade zoner, förenade resningar och gemensamma ansträngningar från den statsuppstyckade arabiska befolkningsmassan. Palestinieras tvångsuppdelning, med en del på Västbanken och den andra på Gazaremsan, infördes av kolonialstaten Israel efter mönster från hela arabvärldens sönderdelning efter 2:a världskriget.

EU:s befolkningsmassor, liksom Nordamerikas och Japans, har åtminstone tre brännande skäl för att skapa egna solidaritetskanaler med arabvärldens maktlösa;

-Deras strid, med majoriteten av befolkningsmassorna på hungerns, slummens, soptipparnas och dagsverkenas botten, riktar sig mot villkoren som trojkan (IMF, ECB och EU:s politikjunta*) planerar för Europas befolkningsmajoritet. Segrar för arabvärldens maktlösa vore lika med storartade framgångar för Europas arbetare och maktlösa låginkomsttagare.
-I nästan alla (18 av 22) Arabförbundets medlemsstater finns oljan och naturgasen som både smörjer och driver klassamhället i Europa. Arabfolkens olje/gasfält både är och används som pipelines för EU:s förtryckarmaskineri, men energi ska inte användas för exploatering och krigföring. Den ska användas för samhällsbygge.
-Krigsorganisationerna skulle stanna tvärt om oljeleveranserna upphörde, det vill säga om konflikterna leder till att de nyrika underleverantörerna och deras royaltie-byråkrati störtas. Och EU:s egen allt mer tillspetsade inre kris, söker efter syndabockar och yttre fiender, så att man kan vrida bort missnöjet från bolagspyramidernas kalhyggen av allmännyttiga verksamheter och deras blockad mot om-industrialisering för ett annat resursflöde i Europa. Det är i ljuset av detta man kan se att, såväl regeringarnas militära ingripande i Libyen och handelsrelationerna med Saudiarabien, som nationalisternas islamofobiska piskande mot invandrare från Arabvärlden och från Afrika, båda är uttryck för EUs galopperande kris och suget efter olja. Mobiliseringen för krig pågår för fullt.

Den breda och allt intensivare motståndskampen mot social nedrustning och av-industrialisering (grundkällan till massarbetslösheten om 37 miljoner) inom EUs medlemsländer, behöver därför sträcka ut sig till arabvärldens stridande massor. Inte en truppinsats, inte en omstruktureringsplan och inte en bolagisering till!

Ja till målrelaterade – inte tidsbegränsade – strejker och blockader för att förlama trojkan och deras vasallkabinett i EU:s 27 medlemsländer! För en solidaritetsarmada av båtar till arabfolken, med Ship to Gaza som föredömligt exempel.

* Trojkan kallas de tre överstatliga juntor som samkör sig för att EU-ländernas befolkningar ska bära bördorna efter kapitalistklassens och byråkratins jetset-kalas från 1989 och framåt.

Teddy Nordström

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s