Bättre ett krav som samlar till strid – än tio byråkratiska motutredningar

Efter ett drygt år med Knegarkampanjen i kommunfullmäktige i Kiruna, och både röster och ryggdunkar som manar oss att fortsätta handlingslinjen vi startat upp, har också kritik av olika slag nått fram till oss kampanjaktiva. Ett slag av kritik, som framförts av jobbare och väljare, går ut på att vi lagt för liten vikt vid lokala frågor. Vi tar till oss det och försöker få fram behoven som särskilt maktlösa låginkomsttagare har och upplever, dels genom våra ständigt öppna kampanjmöten (dit alla kan komma för att påverka), dels genom att försöka kartlägga situationen på arbetsplatser, i skolor och grannskap.

Vi driver på den sortens frågor, för att samla befolkningen till en opposition på klasskampens grund, och i vetskap om att kommunalpolitiska pampar inte låtsas se de värsta uttrycken för klassamhällets kris. Vi gör denna insats allt bättre, men ännu inte riktigt bra.

Andra kritiska röster, som vi däremot vill avgränsa oss från, menar att vi ska binda upp oss till koalitioner med andra partier. Knegarkampanjen vill visst samarbeta, men inte med pamparna, utan med arbetare och låginkomsttagare runt om i kommunen så att deras vardagsvillkor ställs i centrum. Så använde vi förtroendet när det gällde akutkirurgin i vår-vintras: vi satsade på att bygga rörelsen och samtidigt avslöja ljug och manipulationer från etablerade makthavares sida. Den händelsen visade att en stark och självständig kraft i kommunpolitiken, med klasskampsoppositionell inriktning, hade kunnat göra skillnad.

Ytterligare andra kritiker menar att det som fattas Knegarkampanjen, är oförmågan att lägga fram alternativa budgetar. Malmfältskommunerna gjorde den erfarenheten när Kirunapartiet och Gällivare Fria Demokrater hade sin storhetstid. Vi ser inget framkomligt med det. I stället fjärmar sig företrädarna för den sortens handlingslinjer in i utredningar, i stället för att samla till kraft och strid i någon brännande fråga som folk på arbetsplatser, i grannskapen och inom intresseföreningar ständigt talar om. I den här kommunen är det frågan om stadsflytten och hur den ska utformas. Exemplet med multiarenan är en av dessa byggstenar, som vi framhäver. Andra förslag kommer läggas fram vartefter bilden klarnar upp och behoven aktiveras.

Framtiden för Kirunaborna, gällande allt som sorterar under kommunfullmäktige (och samma sak gäller alla krisorter i landet), dikteras av en budget som är sjukligt nedbantad. LKAB:s vinstkassor, statens obundna medel och de jättelika värdeflödena som EU använder för att favorisera och diskriminera ska krisorterna blunda för, menar pampväldet. ”Visa i stället vad ni vill göra med de medel som finns i kommunkassan”, är deras budskap. De som antar den utmaningen, gör sig till bihang åt byråkratin och kommer fortare än kvickt ta ut avståndet mot arbets- och levnadsvillkoren bland maktlösa låginkomsttagare. GFD i Gällivare och KIP i Kiruna blev en del av den byråkratiska apparaten, ingen kraft för uppbygget av klasskampsoppositionell enhet. Helhetliga budgetalternativ är till för yrkespolitiker, och deras inbördes trätor: Knegarkampanjen satsar på några få livsnödvändiga frågor, som ska uppfylla de mest centrala behov. I allt övrigt röstar vi på förslag, och lägger motförslag, som bromsar takten i försämringarna.

Knegarkampanjens kommunfullmäktigegrupp

ÖPPET HUS PÅ SKYLTSÖNDAGEN

Den 27 november håller vi öppet hus hela dagen från 10.00

Kom och diskutera:
– Vårt krav på 6 timmars arbetsdag för kommunanställda
– Krisen inom sjukvården
– Hur vi ska sätta kraft bakom kravet på en multiarena
– Euro-krisen, regeringspolitiken, revolten i arabvärlden, med mera.

Vi bjuder på varm korv, glögg och pepparkakor. Filmvisning från 15.00

Adolf Hedinsvägen 35 (bredvid sporthallen)

Kampanjmöte onsdag 23 november 19.00

Nu börjar Knegarkampanjen med öppna veckomöten!

Vi diskuterar situationen för knegarna i stan från alla vinklar och vrår. Ingen fråga är för liten för att ventileras. Även maktkampens stora frågor om regeringspolitiken och internationell kamp ryms.

Första veckan börjar vi med att ta avstamp i det första året i Kiruna kommunfullmäktige.

– Hur får vi fart på multiarenafrågan?
– Hur skapar vi tryck i frågan om 6-timmars arbetsdag i kommunen?
– Hur bygger vi upp en kraft som säkrar att löftena om arbetskläder för vårdpersonalen och bevarad personaltäthet i barnomsorg och grundskola infrias?

Vi träffas varje onsdag klockan 19 (OBS TIDEN!) i lokalen på Adolf Hedinsvägen 35.

Vi bjuder på kaffe!

Knegarna om kommunbudgeten

Följande protokollsanteckning lämnades in med anledning av antagandet av driftsbudgeten för Kiruna kommun 2011:

Knegarna i Kiruna kommun, de kommunalanställda och alla boende i staden, ställs år efter år inför en utpressningssituation när beslut ska tas om budgeten för samhällsservicen. Förutsättningarna från staten och EU tillåter inte den upprustning som måste göras i Kiruna. Istället ställs vi inför att ta ställning till hur en krympande ram ska fördelas.

Våra krav inför valet 2010 på att LKABs vinster ska tvångsetableras för social upprustning är lika aktuella fortfarande.

När det gäller frågan om fördelning av de krympande resurserna har vi inga avgörande invändningar mot hur kommunledningen lagt budgeten och har lagt vår röst på deras förslag. De borgerliga partiernas motförslag går ut på ytterligare nedskärningar.

Det är nu viktigt att följa upp att de anslagsökningar som går till Barn- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden kommer verksamheterna till del i form av bevarad personaltäthet och arbetskläder för personalen i vård- och omsorgsboendena.

Tommy Hjertberg, Knegarkampanjen

Uppdaterad: Öppet möte inför kommunfullmäktige

Obs! Ny mötesplats: Gullriset.

Som vi lovade inför valet så håller Knegarkampanjen offentliga möten inför varje fullmäktigemöte, dit vem som helst, som inte är politiker för något annat parti, kan komma och ställa förslag och vara med och besluta om vilken linje vi ska driva i Kommunfullmäktige

Nästa kommunfullmäktigemöte ska besluta om budgeten för Kiruna kommun 2012. Kom och diskutera:
– Hur hög kommunalskatten bör vara
– Vilka investeringar som borde göras
– Om kommunen ska ge bidrag till Kirunafestivalen eller inte
… och många andra frågor. Eller ta med ett eget förslag som du tycker att vi borde driva.

Tid: söndag 13 november 16.00
Plats: Gullriset

Vi bjuder på fika!