Bombvänstern och Libyen

Det är stor glädje att läsa de ståndpunkter som ni i Knegarkampanjen intagit vad gäller vad gäller den NATO ledda militära inblandningen i Libyen. Det är också positivt att ni inte kastar er om halsen på Libyens nationella övergångsråd (NTC) utan klart och tydligt tar avstånd från detta råd och verkar för dess avslöjande. Ett råd som redan tidigt började bedriva ett organiserat arbete med USA och EU och därmed verkar för dessas intressen. Intressen som kommer att ställas emot de förtryckta folkens intressen och hotar att göra Libyen till en imperialismens lydstat ställd emot kraven på frihet, jämlikhet och jämställdhet.

En stor del av den svenska vänstern har intagit en annan ståndpunkt. De har hyllat NATOs inblandning och kanske i nationell stolthet glatt sig åt den svenska närvaron med Jas-plan.
Ja, till och med, som i Andreas Malms fall, krävt svensk närvaro och då heller inte ”bara” med flygspaning utan med direkta svenska flygattacker.

En av de mer frekventerade bloggsidorna skriven av Göte Kildén och Benny Åsman har varit ett av de mest aktiva språkrören för detta överlöperi från internationalistiska arbetarståndpunkter till knäfall och understöd av NATO aktionerna.

Konsekvenserna av detta är dels ett överdrivande av rebellernas folklighet, som sägs i sin förlängning leda till ett utökande av arbetarintressenas stärkande och dels lett till ett nedtonade av de rasistiska övergrepp i form av misshandel, tortyr, vräkningar, plundringar, våldtäkter som skett under rebellflaggan, framför allt i form av övergrepp mot Libyens svarta befolkning (ofta inhyrda arbetare).

Alla diktaturer, alla förtryckarregimer har i alla tider använt sig av taktiken att härska genom att söndra och där har rasismen varit ett verktyg. (liksom kampen mot kvinnornas eller andra utsatta gruppers intressen).

Blundandet för alla övergrepp vare sig dessa sker mot svarta, kvinnor, sexuella minoriteter strider mot arbetarklassens internationella intressen. Vi bör vara de första att ta avstånd från och gå i spetsen mot de olika formerna för förtryck varhelst de visar sig. Inga ”högre mål” vare sig kan rättfärdiga övergrepp eller ens negligeras.

Min artikel är en kritik av just bloggsidan signerad Göte Kildén och Benny Åsman.
Artikeln gör också en återkoppling till de ståndpunkter som Göte hävdade om Kambodja 1975. Då 1975 delades dessa ståndpunkter av stora delar av vänstern och även bl.a. socialdemokrater som Birgitta Dahl, sedermera riksdagens talman och författare som Jan Myrdal (som än idag inte tagit avstånd från sina ståndpunkter). Bombvänstern är inte lika stor som gruppen som stödde Pol Pot, men har ändå fått ett stort utrymme i borgarpressen och genom välbesökta bloggar.

För den som efter genomläsningen av denna kritiska artikel, mot i detta fall Göte och Benny, och som kanske betvivlar mina synpunkter kan ta del av deras (i denna fråga ”En balanserad rapport av Amnesty” daterad 14 oktober 2011) på deras bloggsida.

Kamratligen Börje Schellin

Vidare till artikeln

Stöd den oberoende kampen i arabvärlden

Stöd den oberoende kampen i Nordafrika och Mellanöstern! Nej till all inblandning från Sverige och andra länder!

Frihetskampen i arabvärlden har redan förändrat historien och ändå har den knappt börjat. Vad händer nu? Varför säger vi nej till inblandning från den svenska regeringen? Hur stödjer vi frihetskämparna genom arbetar- och ungdomssolidaritet?

Kom och lyssna till Annika Blomberg från Knegarkampanjen, som har lång erfarenhet av internationella frågor och är en av initiativtagarna till ett riksupprop mot de svenska krigsinsatserna.

18 oktober kl 18.00
Folkets hus, Lapplandsrummet

Rapport från mötet finns här

Protest mot Bildt tystad

Idag affischerade Knegarkampanjen hela Gruvvägen fram till LKAB:s gruva i Kiruna med en protest mot Carl Bildts besök i Kiruna och Sveriges krigsaktiviteter. Två timmar senare var affischerna noggrant nedplockade och kastade. Det står helt klart att Knegarkampanjens krav på att Carl Bildt lämnar staden, på att Sverige lämnar Libyen och Afghanistan var mycket obekvämt för dem som idag ska ta emot nordens utrikesministrar och pressen i LKAB:s besöksgruva.

Insändare; Ingen Carl Bildt i gruvan, tack!

Den 11-12 oktober besöker Carl Bildt Kirunagruvan tillsammans med utrikesministrarna från Ryssland, Norge, Finland och höga representanter för EU-kommissionen. De ska hålla möte i Barentsrådet och göra upp om den framtida utvinningen av olja och gas.

Carl Bildt ångar alltså vidare som ambassadör för storbolagen och krigshetsen. Han är ju ansvarig för det svenska deltagandet i NATO-bombningarna av Libyen för att flytta fram de europeiska oljebolagens positioner och säkra ett militärpolitiskt brofäste i Nordafrika, med lydregimer som kan hejda den oberoende frihetskampen. EU-länderna har redan delat upp Libyen mellan sig och NATO biter sig fast.

Nu hoppas de att vi ska tacka dem för att det svarta guldet flödar igen och bensinpriset sjunker. Men vi ser längre än de gör. En seger för frihetskämparna i arabvärlden skulle öppna för en tsunami av kamp som skulle hota storbolagens makt och ställningen för Bildt och hans anhang.

Bildt är inget annat än en krigsambassadör och frihetsmotståndare och borde för det första inte vara välkommen till Kirunagruvan, för det andra köras ut från ledningen av landet.

Annika Blomberg, Knegarkampanjen