Manifestation för sjukvården i Kiruna

Knegarkampanjen deltog under lördagen på manifestationen mot nedskärningar inom sjukvården. Vi delade ut flygblad, sålde Knegaren och hade ett bord utanför Folkets Hus.

Manifestationen visade att det fortfarande finns människor som vill kämpa för sjukvården i Kiruna, trots att vi förlorade första matchen mot landstinget i frågan om kirurgin. Nu gäller det att ställa om målsättningar och metoder för att kunna kämpa vidare.

Klicka här för att läsa flygbladet vi delade ut.

Öppet möte inför kommunfullmäktige

Som vanligt håller vi öppet möte inför nästa kommunfullmäktigemöte. Kom och var med och bestäm vilken linje vi ska driva i kommunfullmäktige!

Tid: Torsdag 15 september 18.00
Eftersom vår lokal fortfarande håller på att renoveras kommer mötet att hållas på Kiruna Folkets Hus.

Frågor som kommer att behandlas är bland annat:

  • Kirunas nya centrumetablering
  • Arkitekttävling Nya Kiruna
  • Äldreboende i Svappavaara
  • Dricksvattnet i Kiruna tätort
  • Vår interpellation om 6 timmars arbetsdag för kommunanställda

Libyen – en ny lydstat?

Händelseutvecklingen i Libyen är en del av den all-arabiska upprorsaktivitet som pågått under hela 2011. Revolter och resningar mot självhärskardömen har skakat staterna som rymmer mer än 300 miljoner invånare. Gamla styrkebalanser och system är i gungning. I detta makttomrum kan befrielsekampen organiseras, för en anti-imperialistisk enhet och ett effektivt förtroendemannastyre.

Men varaktiga lösningar på samhälleligt sönderfall mot ökade klyftor, begär ett arbetarkollektivistiskt samvälde i all-arabisk skala och i en statsform som motsvarar en federation av republiker. De förtryckta befolkningslagren närmar sig tröskeln för ett genombrott åt det hållet. Men motrevolutionär aktivitet trycker tillbaka, avleder och söndrar. Under striderna mot Khadaffis regim har detta blivit särskilt tydligt: rebellrörelsen under ledning av det så kallade Övergångsrådet, har vunnit sympatier från betydande delar av befolkningsbasen för varje batalj som brutit upp Khadaffis regim. Samtidigt har löften om frihet och jämlikhet spridits. Men i praktiken slog Övergångsrådet redan i mars månad in på en kurs av organiserat samarbete med EU och USA.

Khadaffis regim besegrades av denna pakt, militärt och ekonomiskt. I likhet med Egypten och Tunisien har detta medfört ett makttomrum och öppningar för en självorganiserad befolkningsaktivitet. Men till skillnad från båda dessa länder har ett avgörande nåtts i Libyen, med EU/USA och en borgerligt inriktad elit som segrare. Det pekar vidare mot Libyen som en lydstat, likartat Irak. Det hotar att stänga igen den all-arabiska revolutionen, allra närmast genom att en likartad pakt tar befäl över förkämparna mot Syriens envälde.

För Knegarkampanjen leder det till följande ställningstagande:

• Den utländska, NATO-ledda, militära inblandningen måste fördömas.

• Det libyska Övergångsrådet ska inte stödjas; det ska avslöjas och snarast möjligt fråntas den politiska makten.

• Arbetarrörelsen i EU och där den hunnit formera sig i arabvärlden står inför den brådskande uppgiften att med riktad solidaritet främja framväxten av en libysk arbetarledd motmakt mot den härskande pakten.