Fira 1:a maj!

Knegarkampanjen kräver stopp för den sociala nedrustningen och akutkirurgin kvar i Kiruna. Vi uppmanar till oberoende handling på en gemensam aktionsdag i slutet av maj, för att med kraft visa.
Kent Ögren att vi har helt andra planer för Kirunas framtid.


Oberoende internationell rörelse

Första maj är den internationella arbetarklassens dag. Varje år sedan 1890 har Första maj firats över hela världen. Det är en högtid som betonar att arbetarklassen måste ha sin egen politik, bygga egna organisationer och på alla sätt vara självständig från det borgerliga samhälle vi lever i. Men det är framförallt ett tillfälle att visa vår enighet över landsgränserna. Arbetaren har inget riktigt hemland, utan kämpar för bättre villkor och ett bättre samhälle i alla länder.

Självständighet och internationalism är arbetarklassens styrka – och det firar vi på Första maj.

Första maj är också ett tillfälle att protestera mot de värsta orättvisorna i det borgerliga samhället. Under de senaste åren har trycket ökat på arbetsplatserna att producera snabbare, bättre och till mindre lön. Samtidigt har våra demokratiska rättigheter försvagats av det överstatliga EU:s djupa ingrepp som gör om folkvalda parlament till transportband för nedskärningsbeslut och privatiseringar, terroriststämplar motståndsrörelser och drar in hela kontinenten i krigsförberedelser.

Det som har drabbat flest människor på ett hårt sätt är nedmonteringen av välfärden och förnekandet av en plats i samhället. Utförsäkringar och arbetslöshet sprider sig som en epidemi. Mänskliga behov som hälsa och en meningsfull tillvaro underordnas kapitalets behov.

Kampen om akutkirurgin
Så har även årets firande i Malmfälten fått ett tydligt tema. Kampen för att rädda kvar akutkirurgin på Kiruna sjukhus är en blixtbelysning av det som pågår i hela Europa. Och kirunaborna reagerade. Det byggdes snabbt en rörelse som tog stora steg framåt, men avstannade efter massprotesten 14 april. Efter det har en våt filt lagts över frågan. Det beror på att initiativet togs över av etablerade partier som har en ensidigt parlamentarisk inriktning. Rörelsen har satts i vänteläge medan hoppet ställs till att politikerna ska ”förstå” och ”sansa sig”. Det är en given nederlagslinje. Varför?

De parlamentariska organen i Sverige är riksdagen, kommunerna och landstingen. Dit väljs företrädare för olika politiska inriktningar, partier, för att företräda medborgarna och fatta beslut om bland annat resursanvändningen i samhället. Men parlamenten omgärdas av en rad begränsningar mot vanliga knegares inflytande över politiken: långa mandatperioder istället för permanenta val och avsättbarhet, politiskt kohandlande och allianser, inbyggda spärrar för vanligt folk att kandidera och dyra valkampanjer. Valen var fjärde år innebär i praktiken att vi dras til valurnorna för att ge fri lejd för fortsatt pampvälde. Parlamentarismen har aldrig någonsin varit en knegarnas politiska arena, trots att arbetarpartierna släppts in i värmen. Istället för att göra fullmäktigeposterna till en knutpunkt för motstånd och för knegarnas behov i politiken, har arbetarrörelsens partier slukats av det parlamentariska rävspelet och idag fjärmar de sig allt snabbare från fotfolket. Dessutom är det så att inom-parlamentarisk kamp helt utesluter möjligheten att ändra ledningen och fördelningen av arbetet på arbetsplatserna och flytta över makten till anställda och brukare.

Parlamenten står emot oss
Till detta har kommit EU:s urholkning av de demokratiska möjligheterna. Parlamenten förvandlas idag till förmedlare för överstatliga beslut som gynnar kapitalet. Idag påverkas runt 60% av frågorna på kommunfullmäktiges dagordning av EU, och EU:s regelverk för den offentliga sektorn kräver konkurrensutsättning och affärsmässighet. Detta har förts in i svensk lagstiftning av regering och riksdag, och har gjort att både stat, kommun och landsting numera sätter budgethållning och öppnandet för privatkapital framför samhällets och medborgarnas krav och behov.

Kommuner och landsting fungerar numera som medborgarnas motståndare eftersom deras politik, oavsett vilken politisk färg det är på de styrande koalitionerna, går emot medborgarnas behov. Dessutom har de politiska företrädarna ett egenintresse av att behålla sina poster, trots att de alltmer förlorar medborgarnas förtroende. Kent Ögren är bara ett exempel på det. I en sådan situation blir manövrer, tomma löften och dimridåer deras normala sätt att förhålla sig till missnöjda väljare.

När arbetarpartierna blivit helt uppslukade av parlamenten och möter fotfolkets proteströrelser med förhalning och kvävning, måste vi stället föra fram en kamplinje som bryter igenom barriärerna.

En aktionstimme för akutkirurgin!
Det här är Knegarkampanjens Första maj-budskap: inga problem kan få hållbara lösningar i kommun- och landstingsfullmäktige, utan kräver självständig handling från knegarna. Vi vill fortsätta där massprotesten 14 april slutade, med en mobilisering som fördjupar och sprider kampen för social upprustning, som vågar ta till effektiva kampmedel och verkligen tvinga landstinget att backa, som inte nöjer sig med övertalning och vädjanden till politikerna.

Knegarkampanjen föreslår en utomparlamentarisk aktionsdag i slutet av maj, som samlar arbetare, personalen på sjukhuset och vårdcentralerna, ungdomarna som tar den värsta smällen av nedskärningarna. Vi vill få den socialdemokratiskt styrda kommunledningen i Kiruna att bekänna färg: är ni redo att i handling bekämpa landstingets avveckling av Kirunas välfärd?

Samla Kirunas befolkning till en samtidig aktionstimme i slutet av maj: en timmes skyddstopp i gruvan, en timmes facklig information och protestmöte på sjukhuset, en timmes elevstrejk på gymnasiet och högstadieskolorna, och en timmes arbetsnedläggelse på kommunhuset efter beslut från kommunledningen. ”Den gyllene timmen” – att få vård inom en timme – är ett tungt argument för att behålla akutkirurgin. Låt oss visa Kent Ögren hur mycket som kan hända på bara en timme… Sluta hoppas på kommun- och landstingspolitiker – kavla själv upp ärmarna och samla till en Norrbottenskongress som tar strid mot social nedrustning och orsakerna bakom den. Vi kräver nyval längs hela linjen, och en regering som vågar bryta med den borgerliga EU-politiken.

”GYLLENE TIMMEN” – OBEROENDE KAMP FÖR AKUTKIRURGINS BEVARANDE

En timmes skyddstopp i gruvan – En timmes facklig info och protestmöte på sjukhuset

En timmes arbetsnedläggelse i kommunen – En timmes
elevstrejk

2 tankar om “Fira 1:a maj!

  1. Vill tacka för stödet. Blev ett fantastiskt första maj med större uppslutning än föra året. Hela ca 300 gick i demonstrationen. Såg ert tält med 3 aktiva ni hade också 3 besökare. Spännande hoppas ni värvade någon till massrörelsen knegarekampanjen. Men varför gick ni inte med i demonstrationen? Eran plakatpolitik kan ju även föras på det sättet.

    • Men vicket skitsnack! Demonstrationen samlade 180 räknade deltagare och hela marschen var en ödslig ritual genom stan. Om jag var företrädare för (s) eller (v) i stan skulle jag gå och gömma mig av skam. Knegarkampanjen hade ett välbesökt tält där aktivister turades om i fyra iskalla timmar att prata politik med många besökare (kaffetermosarna tömdes den ena efter den andra) allmedan vi häpet lyssnade till lo/s/v som utanför Folkets Hus sjöng Blue Hawaii och Gulligullan-koko-som-en-gök. Men trots detta och trots att talen från podiet var inriktade på nästa valrörelse om tre år, så deltog vi i demonstrationen och upppmande till en aktionsdag i slutet av maj för att stoppa (sic!) akutkirurgi-nedläggningen. Arbetarrörelsens dag tillhör arbetarrörelsen, oavsett vad diverse partister som har intresse av att blåsa upp sig själva och förvrida verkligheten till sin favör, tycker om det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s