Offentligt möte inför kommunfullmäktige

Nu är det dags för sista kommunfullmäktigemötet innan semestern. I vanlig ordning håller Knegarkampanjen offentligt möte dit alla, som inte är förtroendevalda i andra partier, har möjlighet att vara med och bestämma vilken linje Knegarkampanjen ska driva i kommunfullmäktige.

De frågor som kommer behandlas är bland annat:

  • Badhuset: Renovera eller bygg nytt?
  • Gratis kollektivtrafik

Tid: Torsdag 2 juni klockan 18.00
Plats: Knegarkampanjens lokal, Adolf Hedinsvägen 35

Stormöte blev politikershow, skyddsombuden öppnar för handling

Ca 500 personer samlades i Stadshuset på torsdagskvällen för att kämpa för akutkirurgins bevarande. Det skulle bli ett möte för att ställa kommunledningen mot väggen, men de kom väldigt lindrigt undan.
Stormöte i stadshuset för att rädda akutkirurgins
Mötet landade i att kräva att Ögren och partidistriktet kommer hit innan beslut fattas, och att alla partier ska kräva att personalens förslag utreds innan man går till beslut. Dessutom ska vi kräva dialog, i motsats till den monolog som varit från landstingets sida. Men detta är krav utan konsekvenser. Byråkratiska fintar.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet håller på att lägga ned Kirunas akutkirurgi. De borgerliga partierna i alliansregeringen håller på att rusta ned hela Sveriges sjukvård. Och ändå sitter de lokala företrädarna för alla dessa partier och låtsas vara rörande överens om att Kirunas akutkirurgi måste räddas. De vill förstås rädda sina egna skinn inför nästa kommunalval; men så är också deras enda linje en passiv vädjan till pamparna i landstinget.

Det är bra är att engagemanget från vanligt folk, som tömdes ut efter 14-april demonstrationen, verkar ha vuxit igen. Vid flygbladsutdelningen inför mötet var det tydligt att många är engagerade i frågan. Men ändå var det förvånansvärt få arbetare som kom på ett möte som gruvtolvan hade anordnat. Mönstringsprocessen som pågått de senaste månaderna har tyvärr tagit formen av demonstrationer och andra uppbåd, och därför inte skapat någon mer ihållande mobilisering. Så frågan är om benägenheten att använda riktiga kampmedel har vuxit.

Det borde nu stå klart för var och en att det inte räcker med några parlamentariska ”påtryckningar”. De framgick med stor tydlighet att Ögren använder sig av odemokratiska metoder, och att makt är det enda språk han förstår. Därför har vi inget annat val än att använda utomparlamentariska metoder.

Men istället för att bli ett avstamp för en kollektivistisk kamp på arbetsplatser blev mötet en avledningsmanöver. Publiken hade väldigt svårt att komma till tals, medan politikerna fick prata i oändlighet. Mötesledningen gjorde det till en politikershow, inte till ett stormöte med diskussion om hur landstingsledningen kan bekämpas.

Det bästa med mötet var att skyddsombuden lovade att stänga gruvan, genom att sätta skyddsstopp om de fattar beslut om att det inte ska finnas tillgänglig akutkirurgi. De ger ett exempel på vilka drastiska metoder som kommer krävas om vi ska kunna vinna denna kamp. Det är också ett tecken på att den allians som kampen skapat mellan gruvisar och vårdanställda lever kvar. Och det är endast med enhet mellan olika knegare som kampen mot den borgerliga politiken kan vinnas, genom entimmas punktaktioner i arbetslag efter arbetslag eller att skyddsombuden drar en skyddslina utanför gruvan.

Avgörande strid om Kirunas akutkirurgi

På torsdag samlas – efter de rapporter vi fått – hundratals människor till ett stormöte på stadshuset. Arrangören är 12 maj-kommittén som har bildats av Gruvtolvan, Gruv 135:an i Svappavaara, Aktionsgruppen som sjukhuspersonalen byggt och elever från Hjalmar Lundbomsgymnasiet.

Knegarkampanjen välkomnar detta möte. Efter massprotesten i april körde rörelsen fast i de stora partiernas och fackapparaternas ställningar. Mobiliserande arbete ersattes med politikerträffar, förhoppningar om att LO skulle tillåta en regional politisk generalstrejk, att det ena eller andra partiet skulle ”vakna” och stoppa landstingets plan, som innebär att bit för bit av Kirunas sjukvårdsinrättning kapas bort. Knegarkampanjen är delvist ansvarig för det.

Vägen till det kommande stormötet har varit kantad av illusioner. Illusioner om att makthavare lyssnar till rationella argument, om att personligt mod kan ersätta styrkan i massmobilisering, om att påtryckningar istället för maktkamp ger resultat. Inte minst illusioner om att företagarorganisationer och borgerliga partier ska kunna bidra till den strid som gäller malmfältens arbetare och låginkomsttagare.

Rika människor kan alltid köpa sina tjänster och varor – vare sig det handlar om bostäder, sjukvård eller utbildning. De kan enkelt byta jobb medan vanliga knegare riskerar att hamna i Reinfeldts ökända ”Fas 3”. Striden om akutkirurgin, som handlar om både arbetstillfällen och samhällets överlevnad, är vår strid. Och vi kan inte låta oss begränsas av LKAB:s Lars-Eric Aaro eller landshövdingen P-O Eriksson.

Det är dags att släppa alla dessa illusioner. Makt är det enda språk som Kent Ögren förstår. Landstinget springer den borgerliga regeringens ärenden i sin iver att göra nedskärningar på 400 miljoner kronor, som inte bara är ett brott mot förra höstens vallöften – det är ett socialdemokratiskt svek mot arbetarrörelsens idé om alla människors lika värde.

31 maj tänker Kent Ögren gå till beslut trots att Kirunas socialdemokrater på medlemsmöte 22 maj krävt att personalens alternativ ska utredas, och att beslutet ska tas i landstingsfullmäktige istället för landstingsstyrelsen. Vi säger: nu måste silkesvantarna tas av. Landstingsledningen måste få känna att de planerade nedskärningarna kostar mer än de smakar. Vi får se om Ögren vägrar förhandla även när han har en rörelse av punktstrejker eller ockupationer på halsen.

Som vanligt är det makthavarna som tvingar fram skarpa konflikter genom att strypa alla andra utvägar. Rent parlamentariskt är frågan om akutkirurgin redan avgjord på grund av korrumperade och karriärstinna politiker. Men det verkliga avgörandet sker på stormötet 26 maj, om Kirunas knegare kan agera istället för att sucka över att alla enkla lösningar gått åt skogen.

Operera bort skuldtumören

Nu lanserar vi en ny kategori av insändare på knegarkampanjens blogg. Vi kallar den för ”Inblick” och här kommer vi att publicera insändare som är lite längre och går in lite djupare på olika politiska och teoretiska frågor.

Bloggredaktionen väljer vilka texter som publiceras, men artiklar under denna kategori kommer att publiceras oförändrade. Det innebär att artiklarna ska betraktas som inlägg i en debatt och inte som Knegarkampanjens bestämda uppfattning.

Första artikeln i serien inblick heter ”Operera bort skuldtumören!” och kan läsas här.

Yttrandefrihet

På första maj gick vi från Knegarkampanjen i (s) och LOs demonstration i Kiruna. Vi delade ut flygblad som manade till en aktionsdag i slutet av maj mot akutkirurgins nedläggning.

Regeringen beställer - ögren verkställer

Tabu?

Det gillade inte demonstrationsvakterna, som sa att man inte får dela ut flygblad. Sen ville de att vi skulle ta bort ett plakat som sa ”Regeringen beställer, Ögren verkställer”.

Att dela ut flygblad är en självklar rätt enligt grundlagen. Det borde vara lika självklart att vi som är med i facket får ha egna plakat på demonstrationer där facket är medarrangör.

Det är inte första gången (s)-representanter försöker hindra oss från att sprida vårt material. Så man undrar om de är för eller mot yttrandefrihet.

Tommy Hjertberg

Fira 1:a maj!

Knegarkampanjen kräver stopp för den sociala nedrustningen och akutkirurgin kvar i Kiruna. Vi uppmanar till oberoende handling på en gemensam aktionsdag i slutet av maj, för att med kraft visa.
Kent Ögren att vi har helt andra planer för Kirunas framtid.


Oberoende internationell rörelse

Första maj är den internationella arbetarklassens dag. Varje år sedan 1890 har Första maj firats över hela världen. Det är en högtid som betonar att arbetarklassen måste ha sin egen politik, bygga egna organisationer och på alla sätt vara självständig från det borgerliga samhälle vi lever i. Men det är framförallt ett tillfälle att visa vår enighet över landsgränserna. Arbetaren har inget riktigt hemland, utan kämpar för bättre villkor och ett bättre samhälle i alla länder.

Självständighet och internationalism är arbetarklassens styrka – och det firar vi på Första maj.

Första maj är också ett tillfälle att protestera mot de värsta orättvisorna i det borgerliga samhället. Under de senaste åren har trycket ökat på arbetsplatserna att producera snabbare, bättre och till mindre lön. Samtidigt har våra demokratiska rättigheter försvagats av det överstatliga EU:s djupa ingrepp som gör om folkvalda parlament till transportband för nedskärningsbeslut och privatiseringar, terroriststämplar motståndsrörelser och drar in hela kontinenten i krigsförberedelser.

Det som har drabbat flest människor på ett hårt sätt är nedmonteringen av välfärden och förnekandet av en plats i samhället. Utförsäkringar och arbetslöshet sprider sig som en epidemi. Mänskliga behov som hälsa och en meningsfull tillvaro underordnas kapitalets behov.

Kampen om akutkirurgin
Så har även årets firande i Malmfälten fått ett tydligt tema. Kampen för att rädda kvar akutkirurgin på Kiruna sjukhus är en blixtbelysning av det som pågår i hela Europa. Och kirunaborna reagerade. Det byggdes snabbt en rörelse som tog stora steg framåt, men avstannade efter massprotesten 14 april. Efter det har en våt filt lagts över frågan. Det beror på att initiativet togs över av etablerade partier som har en ensidigt parlamentarisk inriktning. Rörelsen har satts i vänteläge medan hoppet ställs till att politikerna ska ”förstå” och ”sansa sig”. Det är en given nederlagslinje. Varför?

De parlamentariska organen i Sverige är riksdagen, kommunerna och landstingen. Dit väljs företrädare för olika politiska inriktningar, partier, för att företräda medborgarna och fatta beslut om bland annat resursanvändningen i samhället. Men parlamenten omgärdas av en rad begränsningar mot vanliga knegares inflytande över politiken: långa mandatperioder istället för permanenta val och avsättbarhet, politiskt kohandlande och allianser, inbyggda spärrar för vanligt folk att kandidera och dyra valkampanjer. Valen var fjärde år innebär i praktiken att vi dras til valurnorna för att ge fri lejd för fortsatt pampvälde. Parlamentarismen har aldrig någonsin varit en knegarnas politiska arena, trots att arbetarpartierna släppts in i värmen. Istället för att göra fullmäktigeposterna till en knutpunkt för motstånd och för knegarnas behov i politiken, har arbetarrörelsens partier slukats av det parlamentariska rävspelet och idag fjärmar de sig allt snabbare från fotfolket. Dessutom är det så att inom-parlamentarisk kamp helt utesluter möjligheten att ändra ledningen och fördelningen av arbetet på arbetsplatserna och flytta över makten till anställda och brukare.

Parlamenten står emot oss
Till detta har kommit EU:s urholkning av de demokratiska möjligheterna. Parlamenten förvandlas idag till förmedlare för överstatliga beslut som gynnar kapitalet. Idag påverkas runt 60% av frågorna på kommunfullmäktiges dagordning av EU, och EU:s regelverk för den offentliga sektorn kräver konkurrensutsättning och affärsmässighet. Detta har förts in i svensk lagstiftning av regering och riksdag, och har gjort att både stat, kommun och landsting numera sätter budgethållning och öppnandet för privatkapital framför samhällets och medborgarnas krav och behov.

Kommuner och landsting fungerar numera som medborgarnas motståndare eftersom deras politik, oavsett vilken politisk färg det är på de styrande koalitionerna, går emot medborgarnas behov. Dessutom har de politiska företrädarna ett egenintresse av att behålla sina poster, trots att de alltmer förlorar medborgarnas förtroende. Kent Ögren är bara ett exempel på det. I en sådan situation blir manövrer, tomma löften och dimridåer deras normala sätt att förhålla sig till missnöjda väljare.

När arbetarpartierna blivit helt uppslukade av parlamenten och möter fotfolkets proteströrelser med förhalning och kvävning, måste vi stället föra fram en kamplinje som bryter igenom barriärerna.

En aktionstimme för akutkirurgin!
Det här är Knegarkampanjens Första maj-budskap: inga problem kan få hållbara lösningar i kommun- och landstingsfullmäktige, utan kräver självständig handling från knegarna. Vi vill fortsätta där massprotesten 14 april slutade, med en mobilisering som fördjupar och sprider kampen för social upprustning, som vågar ta till effektiva kampmedel och verkligen tvinga landstinget att backa, som inte nöjer sig med övertalning och vädjanden till politikerna.

Knegarkampanjen föreslår en utomparlamentarisk aktionsdag i slutet av maj, som samlar arbetare, personalen på sjukhuset och vårdcentralerna, ungdomarna som tar den värsta smällen av nedskärningarna. Vi vill få den socialdemokratiskt styrda kommunledningen i Kiruna att bekänna färg: är ni redo att i handling bekämpa landstingets avveckling av Kirunas välfärd?

Samla Kirunas befolkning till en samtidig aktionstimme i slutet av maj: en timmes skyddstopp i gruvan, en timmes facklig information och protestmöte på sjukhuset, en timmes elevstrejk på gymnasiet och högstadieskolorna, och en timmes arbetsnedläggelse på kommunhuset efter beslut från kommunledningen. ”Den gyllene timmen” – att få vård inom en timme – är ett tungt argument för att behålla akutkirurgin. Låt oss visa Kent Ögren hur mycket som kan hända på bara en timme… Sluta hoppas på kommun- och landstingspolitiker – kavla själv upp ärmarna och samla till en Norrbottenskongress som tar strid mot social nedrustning och orsakerna bakom den. Vi kräver nyval längs hela linjen, och en regering som vågar bryta med den borgerliga EU-politiken.

”GYLLENE TIMMEN” – OBEROENDE KAMP FÖR AKUTKIRURGINS BEVARANDE

En timmes skyddstopp i gruvan – En timmes facklig info och protestmöte på sjukhuset

En timmes arbetsnedläggelse i kommunen – En timmes
elevstrejk