Massprotesten en framgång – fördjupa kampen mot social nedrustning

Demonstrationen mot nedläggningen av Kiruna akutkirurgi blev den största på länge. Aktionsgruppen för Kiruna sjukhus bevarande, som består av personal från sjukhuset, lyckades tillsammans med brinnande aktivister få dit omkring 2000 personer. Det går nästan inte att förstå hur mycket arbete som lagts ner på detta – vecka in och vecka ut under de senaste månaderna. Även Knegarkampanjen deltog i mobiliseringen genom att affischera, dela flygblad och informera.
Bild från demonstrationen
En tydlig signal har nu skickats till landstingsledningen med Kent Ögren i täten: kirunaborna har samlat sig mot den sociala nedrustningen, tack vare att personalen på sjukhuset och andra eldsjälar tagit den här striden. Resultatet blev en massprotest med malmfältens mått.

Frågan som uppstår nu är denna: hur går vi vidare? Det finns både möjligheter och problem att tackla. Striden är allt annat än avgjord. Socialdemokraterna kan fortfarande stänga Kirunas akutkirurgi genom sin majoritet i landstingsledningen. Risken är att dagens massprotest släpper ut tryck istället för att få rörelsen växa och fördjupas.

Problemen vi ser är att:

Den enhet vi har skapat är bräcklig. Massprotesten visar det tydligt. Demonstrationståget leddes visserligen av Gruvtolvan och IF Metall som har en naturlig allians med personalen på sjukhuset – knegarna gick i bräschen. Men de politiska alternativ som presenterats förenar inte knegarna sinsemellan lika mycket som det binder upp knegarna till LKAB och företagarnas paraplyorganisation Progressum. Det är en enhet som spricker upp vid första riktiga påfrestning.

Om denna enhet ska bevaras, kan den politiska inriktningen inte fördjupas. Knegarkampanjens flygblad underströk att landstingspolitiken är direkt knuten till regeringen, men också att social nedrustning bara är en sida av den borgerliga politiken. På ett av våra plakat stod det ”Regeringen beställer – Ögren verkställer”. Nedrustningen av infrastruktur och samhällsservice drivs fram tillsammans med försämrade arbetsvillkor och urholkning av demokratiska friheter inte minst från EU. Det enda sättet att lösa något av dessa problem är att skapa en motmakt som presenterar hållbara lösningar på alla dessa områden. Därför uppmanade Knegarkampanjen till inkallande av en Norrbottenskongress med representanter från större arbetsplatser och föreningar i länet. Kongressen skisserar de mest akuta uppgifterna för en politisk-ekonomisk nödplan och kräver nyval eftersom regeringen Reinfeldt aldrig kommer att genomdriva nödplanen. Men en sådan fördjupning av den politiska inriktningen spräcker alla försök till lokalt klassamarbete!

Vi saknar effektiva kampmedel så länge lokalt klassamarbete begränsar politiken. Frågan om politiska strejker har varit på tapeten i denna strid. Gruvtolvans medlemsmöte beslutade 11 april att arbeta för en 1-timmes regional politisk generalstrejk mot social nedrustning. Men kuggarna rör sig långsamt i den fackliga apparaten och i slutändan är det LO-distriktet och LO-ledningen i Stockholm som avgör om det blir någon politisk strejk. Så den som väntar på något gott, väntar nog i detta fall förgäves… Andra effektiva kampmedel som sjukhuspersonalens ockupation av sina lokaler och skyddsombudens skyddsstopp på gruvverksamheten kommer direkt att ”förstöra” enheten med LKAB och andra företag. Därför är det viktigt att ha konkreta politiska mål – som att samla en motmakt genom Norrbottenskongressen – och ta ut stegen oberoende av de borgerliga partierna och deras uppdragsgivare i företagen.

Knegarkampanjen menar att dagens massprotest var en stor framgång, trots att kommun- och landstingspolitiker delvis tog över föreställningen med tråkiga tal om parlamentariska manövrer (”tack för ert engagemang, nu tar vi över”). Men för att massprotesten inte ska bli slutet utan början på en rörelse som utmanar makthavarnas ansvarslösa politik, måste vi slå fast att lokalt klassamarbete hindrar oss från att söka hållbara lösningar på samhällskrisen, och använda kampmedel som effektivt kan ändra styrkeförhållandena.