Gott nytt år!

Nu tar vi på Knegarkampanjen ledigt fram till början av januari.
Lokalen är stängd fram till 3 januari, därefter har vi öppet som vanligt (17-19 på vardagar och 11-15 på helger).

Studiecirkeln börjar som vanligt på söndag vecka 1 klockan 15.00. Studiecirkeln vecka 1 ersätts med självstudier på lokalen.

Du kan kontakta oss som vanligt på knegarkampanjen@gmail.com men räkna med att det kan ta lite längre än vanligt att få svar.

Rapport från kommunfullmäktige

Igår deltog vi i Knegarkampanjen på vårt andra fullmäktigemöte. På dagordningen fanns 38 punkter, inklusive kommunens budget. För oss som är en liten och nybildad organisation så var det mycket svårt att överblicka allt material. Bara att hinna läsa de hundratals sidor som skickades ut ett par dagar innan mötet var svårt, att hinna förhålla sig till alla delar var omöjligt för oss som inte varit med i processen av att ta fram dem.

Vi reste inget eget budgetförslag, men det var vi inte ensamma om. De enda som hade gjort ett helhetligt budgetförslag var majoriteten (S, V och Samelistan).

Centerpartiet kom med ett motförslag som ville satsa mer på några områden. Men när det gällde finansieringen så trollade man fram miljoner från en magisk hatt som man kallade för ”kommunal administration”. Där skulle man spara tiotals miljoner på några års sikt för att få pengar till sina projekt.

Vi i Knegarkampanjen är helt för att den kommunala administrationen minskas. Men inte för att spara pengar utan för att förbättra den kommunala verksamheten och ge anställda och brukare större inflytande. Varje krona vi sparar på att minska antalet chefer måste därför gå till att utöka personalen på golvet.

Detta anknyter också till något som S, V och SL föreslog i sitt budgetförslag, nämligen att 2,5 miljoner ska satsas på de kommunanställdas medbestämmande. Vi tycker att detta är ett utmärkt beslut. Dessa pengar skulle kunna användas för att påbörja en process av att ställa om alla kommunala arbetsplatser från den vanliga arbetsplatsdiktaturen till arbetsdemokrati där de anställda har makten över verksamheten tillsammans med brukarna.

Tyvärr tror jag nog att vi kommer ha väldigt skilda uppfattningar om vad medbestämmande för personalen ska innebära, men det här beslutet öppnar i alla fall för diskussionen.

En annan fråga som fick mycket uppmärksamhet var frågan om arvodena. NSD gör en stor sak av att arvodena sänktes för vissa politiker. Vad man inte uppmärksammar är att andra partier ville sänka dem mer och att vi i Knegarkampanjen ville avskaffa arvodena helt (med undantag för rena kostnadsersättningar, typ för förlorad lön). Lite förvånande var att Vänsterpartiet var de som starkast förespråkade politikers rätt till höga arvoden.

Vi lämnade också in en interpellation om sex timmars arbetsdag. Den kommer att behandlas på något kommunfullmäktigemöte längre fram.

Juluppehåll, men inte på kampanjlokalen!

Julen närmar sig med stormsteg och det mesta håller stängt under juldagarna…. Men inte Knegarkampanjen! Vi håller kampanjlokalen öppet som vanligt under julhelgen, med andra ord:

  • 20 december STÄNGT på grund av kommunfullmäktigemöte (kom och lyssna på oss på åhörarplats eller via radio Kiruna på 93,7 MHz)
  • 21 december 17.00-19.00
  • 22 december 17.00-19.00
  • 23 december 17.00-19.00
  • 24 december, julafton, 17.00-19.00
  • 25 december, juldagen, 11.00-15.00
  • 26 december, annandag jul, 11.00-15.00

Du är alltså välkommen in på glögg, pepparkakor och en politisk diskussion under hela julveckan! Studiecirkeln, styrelsemötena och medlemsmötena återupptas i början av 2011.

Vi återkommer med mer information om öppettiderna under nyårsveckan vid senare tillfälle.

Möte om SAP-krisen

Knegarkampanjen fortsätter att ha diskussioner om hur vi ska förhålla oss till krisen inom arbetarrörelsen och SAP. Imorgon, onsdag, har vi en diskussion tillsammans med Börje Schellin, facklig aktivist som besöker oss från Göteborg (med rötterna i Kiruna). Klockan 17.00 kör vi igång.

Välkomna!

Varning för förtroenderådet!

Sosse-krisen är en angelägenhet för hela arbetarrörelsen. Kris är alltid samtidigt en möjlighet. Knegare har allt att vinna på att det här blir den definitiva vändpunkten, där byråkrater som styr över politiken och lämnar över den ekonomiska makten till ”näringslivet” ersätts av direkta och avsättbara representanter från arbetslagen.

Men hittills går utvecklingen åt andra hållet. Sossarnas ”förtroenderåd” sitter fortfarande i möte. Men redan har den gamla partiledningen blockerat SSU:s krav på att få sitta med i valberedningen inför extrakongressen, och förslagen om att den nya partiledningen ska väljas demokratiskt av alla medlemmar. Den gamla partiledningen klamrar sig fast vid makten!

Ansvaret vilar tungt på fackföreningsrörelsen för att skapa en annan politisk dagordning, en dagordning som inte är borgerlig utan lyfter fram knegarnas behov. Kan extrakongressen bestå av minst 50% inkvoterade representanter från facken så finns chansen till förändring i rätt riktning.

Facket måste ta ställning i politiken! Är extrakongressen stängd för facket så måste ett storrådslag förberedas för hela arbetarrörelsen, en ny kraft med egna politiska idéer, som driver knegarnas linje oberoende av byråkratin.

Jari