Ödestid för arbetarrörelsen

[Ur Knegaren nr 1]

Man kan säga att 1900-talet tar slut på riktigt nu. Ett nytt kapitel håller på att öppnas. Vi lever i en ödestid.

Europa kokar av protester mot prishöjningar, längre arbetstider, försämrade pensioner och arbetslösheten. Men i Sverige utvecklar sig krisen annorlunda. Den har flyttats rakt in i det socialdemokratiska partiet.

Det må vara historiskt att vi fick en borgerlig regering omvald – Reinfeldt fick fortsätta som statsminister. Men det är en svag regering eftersom de borgerliga partierna är splittrade. Än så länge kan inte Reinfeldt dra nytta av Sverigedemokraternas och Miljöpartiets framgångar i valet.

Krisen i sossarna är det som verkligen visar att 1900-talet är slut. Partiet har varit som en statsmakt i arbetarrörelsen under ett sekel. Den stora majoriteten knegare har alltid gett sitt förtroende åt (S). Sossarna har fått styra ohindrat i facken och hyresgästföreningarna.

Därför är det inte märkligt att knegare i Sverige – när de blir förbannade över prishöjningar, längre arbetstider, försämrade pensioner och arbetslösheten – först gör upp saken med socialdemokratin. Istället för spontana protester ”på europeiskt vis”.

Hur har knegarna då gjort upp med sossarna? Genom att straffa partiet i två val på raken. I riksvalet 2010 backade (S) till 30,7 procent vilket är det sämsta resultatet sedan 1914. Missnöjet går inte att ta miste på. Nu vill man se resultat.

Frågor som knegare kräver offensiva lösningar på är bland annat

* Löner, pensioner och anställningsskydd. EU och Reinfeldt har hämmat fackets förmåga att höja levnadsstandarden och trygga jobben. Facket måste ta större makt på arbetsplatserna – börja med en mycket omfattande rätt att inspektera företagens finanser och orderböcker.

* Energikrisen. Stigande priser på el och drivmedel bygger på ett ohållbart system som gjort oss oljeberoende. Vi måste använda andra energikällor och satsa på kollektiva transportmedel. Bygg ut kärn- och vattenkraften.

* En fungerande välfärd. Nedskärningar och omfördelning av skattemedel till privata företag hotar vård, skola, omsorg. Höj skatten för höginkomsttagare och sluta med ”godisregnet” över privata alternativ. Överväg en PROMS – skatt på produktion.

* Arbetslösheten. Över en miljon svenskar står utanför arbetsmarknaden. Det behövs massiva investeringar i infrastruktur och industri som skapar hållbara jobb. Tvångsetablera företagens vinster i produktiv drift.

* Arbetstiden. Från alla håll vill man förlänga både arbetsdagen och arbetslivet (höja pensionsåldern). Men kortare arbetstid ger tid och ork åt knegaren att göra andra saker, inte minst blanda sig i politiken.

(S) har varit ett arbetarparti med borgerlig politik. Men till den planerade extrakongressen i mars kommer partihögern försöka avliva de sista arbetar-resterna. Vi är inte sossar – men vi uppmanar socialdemokratiska arbetare att ta den här striden mot partihögern.

Samla er runt en nödplan mot samhällskrisen som bland annat innehåller de fem punkterna ovan. Kräv att fackliga ombud kvoteras in till extrakongressen och utgör 50% av delegaterna. Kräv demokratiska val till ledande poster – dagens byråkratiska regler liknar de gamla kommunistpartiernas.

Vi måste öppna det nya kapitlet för arbetarrörelsen. Kapitalismens ekonomiska kris, den borgerliga regeringens försvagning och socialdemokratins ödestid kräver initiativ underifrån. Knegarkampanjen kommer att verka för ett storrådslag i arbetarrörelsen som

* Samlar delegater från alla större arbetarkollektiv i landet
* Samlar sig omkring en nödplan mot samhällskrisen
* Tillsammans skapar ett regeringsalternativ – och visar en väg för att få bort Reinfeldt

Kan vi öppna det nya kapitlet tillsammans med socialdemokratiska arbetare skulle det vara ett jättekliv framåt.

Jari Söyrinki

Första numret av Knegaren här!

Nu lanserar vi Knegarkampanjens tidning Knegaren! Tidningen kommer att börja säljas imorgon 25 november på följande platser:Knegaren nummer 1

  • LKAB Kirunas grindar (ca. klockan 15.00)
  • Coop Forum i Kiruna (ca. klockan 16.00)
  • Fler försäljningstillfällen meddelas här efterhand!

Bli först med att läsa Malmfältens nya arbetartidning!

I första numret:

  • Ödestid för arbetarrörelsen
  • Fullmäktigespalten
  • Ungdomshörnan: boktips

Tidningen kommer säljas till frivilligpris och därför behöver vi ditt stöd för att kunna ge ut den. Stöd utgivningen av Knegaren genom att ge ett bidrag på bg-nummer 658-4296.

Välkommen på medlemsmöte!

På lokalen torsdagen 18 november kl 18.00 till c:a 19.00.

Vi kommer att bestämma datum för diskussionen om Sd som Elias inleder.

Dessutom behöver vi att ha en diskussion om den tidning som vi ska börja ge ut i nästa vecka. Det finns ett stort behov av en ny arbetarpress i Sverige, en röst där vanliga människor får ta upp sina egna frågor och där man kan diskutera olika politiska förslag utan pampar som alltid vet bäst. Det finns ett behov av en tidning som visar hur man kan kämpa och hur man kan lyckas i sin kamp. Därför måste vi försöka komma igång med tidningen så snabbt som möjligt.

Vi måste på mötet se vilka som kan vara med och sprida tidningen och ha en plan för distributionen (ni som inte kan komma på mötet men vill hjälpa till, hör av er!). Förslaget är att vi (beroende på hur många vi blir) står utanför LKAB-grindarna, utanför sjukhuset, vid Coop och i centrum – 2 till 3 gånger per ställe – och att vi väljer ett område där vi säljer tidningen genom dörrknackning.

VÄLKOMNA!

Rapport från första fullmäktigemötet

Första november hölls det första fullmäktigemötet för nya fullmäktige. För oss från Knegarkampanjen var det första gången vi inte satt på läktarplats.

Första inlägget från Knegarkampanjen i kommunfullmäktige

Första inlägget från Knegarkampanjen i kommunfullmäktige

Eftersom motioner måste ställas ett möte i förväg så hade vi ingen möjlighet att framföra några egna motioner till detta möte, men vi ställde en motion om att avskaffa partistödet i Kiruna kommun som kommer att behandlas på senare kommunfullmäktigemöte.

Trots att det var vårt första möte och vi fått de fullständiga handlingarna bara några få dagar före fullmäktigemötet så kunde vi driva en egen linje i flera frågor på mötet.

  • Till medborgarförslaget om att bygga ett ålderdomshem i Svappavaara var det bara Knegarkampanjen som röstade ja, alla andra partier röstade för återremiss för att frågan ska utredas mer. Min uppfattning är att det var ett svepskäl för att slippa säga nej och därmed behöva stå till svars.
  • I frågan om att bygg-eleverna på gymnasiet skulle få bygga ett hus för att få praktik krävde Knegarkampanjen att vinsten från bygget skulle användas för att köpa nya verktyg till byggprogrammet (ett förslag från elever vi talat med). Högern, med Gunnar Selberg i Spetsen, blev mycket sårade när jag sa att borgerliga politiker utnyttjar ungdomar som gratis arbetskraft åt företag när de sätter ungdomar på obetald praktik. Utbildningsnämnden skulle i alla fall ”ta med sig” frågan, så vi får se om det blir några nya verktyg på byggprogrammet.
  • I frågan om att skaffa nya lånedatorer åt politikerna för 400 000 (varav 200 000 tas från projektet ”bredband i byarna” som enligt uppgift inte behöver pengarna) var det bara vi som röstade nej. Detta som ett led i vår linje för att minska privilegierna för kommunpolitikerna.

Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med vår insats på detta första fullmäktigemöte, men det var bara en försmak av vad som komma skall.

Tommy Hjertberg, ordförande för Knegarkampanjens fullmäktigegrupp

Rapport från första cirkelträffen

Vi höll idag den första studiecirkelträffen om ”Den ekonomiska krisen och marxisters sätt att förklara den”. Det var en bra inledande diskussion där vi spikade upplägget för cirkeln och ramade in ämnet.
Demonstration i Italien
Det är verkligen motiverat att inleda en cirkel i detta ämne just nu. 2008 slog den ekonomiska krisen till och gjorde, enligt Svenskt näringsliv, 50 000 svenska industriarbetare arbetslösa. I världsekonomin ser det ännu värre ut. Under cirkelträffen nämndes till exempel ett nyligt uttalande från IMF-chefen Dominique Strauss Kahn som slog fast att krisen hittills gjort 30 miljoner människor arbetslösa. Och att fortsättningen på krisen kommer att göra ytterligare 400 miljoner utan arbete…

Vi kommer att söka svar på varför det är så och försöka nå en diskussion om alternativa ekonomiska modeller.

Cirkelns upplägg är anpassat till vanliga arbetare. Vi läser ett kortare kursbrev inför varje söndagsträff. Beroende på deltagarna inleder antingen en person eller så kommer alla med ett fåtal frågor. Träffarna pågår bara en timme åt gången, mellan 15.00-16.00.

Vill du få en bättre förståelse för den ekonomiska krisen? Vill du söka svar på hur vi ska bemöta den? Kom på våra cirkelträffar – kunskap är ett vapen!

Studiecirkel

Knegarkampanjen kommer imorgon att starta en studiecirkel som handlar om ekonomi, med målet att förstå den ekonomiska krisen.

Vi träffas varje söndag klockan 15.00. Imorgon är en första introduktion.

Alla är välkomna!