Möte på onsdag

Den 3/11 har vi nästa möte på lokalen (Adolf Hedinsv. 35) klockan 18.00. Vi kommer bland annat att få en rapport från fullmäktigearbetet, nu när första kommunfullmäktigemötet är avklarat. Sedan kommer vi att diskutera situationen i Venezuela, som har fler än 3000 protester, strejker, ockupationer osv. varje år. Dessutom får vi en kort rapport om vad som egentligen hände med de stressiga skolmåltiderna på Raketskolan.

Som vanligt är alla välkomna!

Mycket nytt, lite info

Knegarkampanjen har haft fullt upp veckorna efter valet. Vi tog ett mandat med god marginal och nådde därmed det lokala målet vi hade ställt upp. Att sedan Reinfeldt lyckades klamra sig fast i regeringsställning ser vi som en stor besvikelse.

Därför har mycket tid gått åt att tolka valresultatet och planera vårt arbetes fortsättning.

De sista veckorna innan valet fick kampanjen mycket luft under vingarna. Därför har vi även organiserat upp verksamheten bättre och tagit expansiva steg. Vi har bland annat infört medlemskap i Föreningen Knegarkampanjen, utvidgat styrelsen, bildat en fullmäktigegrupp, planerat upp en studiecirkel för nya sympatisörer och förberett utgivningen av en publikation.

Nu har omorganiseringen börjat fungera och vi kan förhoppningsvis bli bättre på att uppdatera bloggen igen med löpande information.

Välkommen på Stormöte!

Nu på torsdag 28 oktober 18.00 håller Knegarkampanjen sitt första stormöte i kampanjlokalen.

På stormötena beslutas vilken politik som ska drivas i kommunfullmäktige och alla på mötet har rösträtt och möjlighet att lägga egna förslag.

Kommunfullmäktigemötet hålls sedan 1 november och dagordningen hittar ni här.

Välkomna!

Knegarkampanjen håller Extra årsmöte

Söndag 10 oktober håller Knegarkampanjen Extra årsmöte inkallat av styrelsen.

Syftet är att stärka Knegarkampanjens organisation efter framgångarna med valarbetet och fatta inriktningsbeslut för framtiden. På dagordningen finns bland annat revidering av stadgan och utökning av styrelsen.

Mötet hålls 17.00 på kampanjlokalen, Adolf Hedinsvägen 35. Välkommen dit!