Kom med i Knegarkampanjen, mot proffs och elefanter!

Det finns en dag efter valdagen.

Knegarkampanjen har byggt en valkampanj av arbetare och unga. Inga partikanslier, myndigheter eller byråkrater har hjälpt oss. Det gör oss politiskt oberoende. Därför kan vi med trovärdigheten i behåll kräva att LKAB:s vinster ska fonderas för stadsflytten och upprustning av välfärden.

Det är viktigt att du använder din röst 19 september för att köra ut Reinfeldt från regeringen – och köra in Knegarkampanjen i kommunfullmäktige. Men det räcker inte för att vända 35 års avveckling av Malmfälten.

Efter valdagen kommer Knegarkampanjen att

 • Samla en motvikt till proffspolitiker och elefanterna i gruvbranschen. Vi kräver att socialdemokraterna kallar till stormöte för Kirunas arbetarpartier, fack och föreningar innan utgången av 2010. Kraften från tusentals föreningsaktiva kan göra verklig skillnad för stadsflytten, medan kommunfullmäktige hittills inte åstadkommit något. Arbetarkommunen måste öppnas upp för alla knegare oavsett partibok.
 • Faktaruta •	Ställer upp en kandidatur till Kiruna kommunfullmäktige med 5 namn på listan •	Organiserar 50 valarbetare •	Har delat ut 10 000 valbroschyrer •	Knackat på hundratals dörrar och spridit tusentals flygblad •	Samlat in 500 namn bakom kravet att LKAB:s vinster ska betala stadsflytten •	Regelbundet organiserat öppna möten för Kirunas knegare sedan november 2009

 • Sprida ett initiativ över hela Sverige för att samla kritiska röster mot den borgerliga regeringspolitiken. Med den rödgröna regeringsplattformen har Sahlin och Ohly tagit ytterligare kliv åt höger, med skattelättnader för företagare som bärande idé. Knegarkampanjen arbetar för att representanter från arbetsplatser, fackklubbar och föreningar samlas till ett stor-rådslag i arbetarrörelsen för att diskutera knegaralternativen i politiken.

Använd din röst för att skapa ett knegarfäste i Kiruna kommunfullmäktige. Efter valdagen fortsätter vi organisera alla knegare, för att skapa styrkan att förändra. Vi bygger en rörelse – kom med i Knegarkampanjen!

2 tankar om “Kom med i Knegarkampanjen, mot proffs och elefanter!

 1. Hej kamrater.

  Jag,som gammal Kirunabo följer med spänning er kampanj.
  Nu bor jag i Göteborg, men om jag kunde skulle jag naturligtvis rösta på er!
  Själv kämpade jag,på många olika plan ( i facket,i hyresgästföreningen,genom att arbeta med KRUT (ungdomsarbetslöshetsförening)och var helst tillfälle gavs) aktivt, under en mängd av år, mot nedskärningarna ja till och med hot om nedläggning av Malmfälten. Av olika skäl flyttade jag sedan till Göteborg, men när jag läser om ert arbete så önskar man att man fick vara där och ta del av det ni gör.Hemlängtan! Vi som kämpade under 70 och 80-talen gjorde en hel del. Vi lyckades stoppa en hel del av de borgerligas planer. Det är väl vår gåva till er, men vi lyckades inte stoppa nedskärningarna och att skapa alternativa jobb. Ej heller lyckades vi genomföra den permanenta organiseringen som ni nu är i färd med att göra och vi reste tyvärr inte frågan om att också kandidera till kommunfullmäktige. Det är därför extra glädjande att se att ni nu tar den kampen till en högre nivå.

  Nedan följer ett utkast till program som jag gjorde på förfrågan av en person inom vänstern.
  I de debatter, diskussioner eller samtal och mail växlingar som jag under åren, här nere, har gjort med olika aktivister, i kampen mot nedskärningarna och i försöken att få till stånd en massiv kamp i bilindustrins kris, så har jag använt mig av de erfarenheter som gjordes i Malmfälten.
  Under ”min” tid gjordes en hel del,somt bra annat sämre, det var uppvaktningar,demonstrationer, strejker, politiska strejker, skrevs politiska program (en större kampanj, för vidareförädling och en alternativ produktion, genomfördes genom ABF med seminarium och allt).
  Tyvärr har de erfarenheterna spridits alltför dåligt så ”sörlänningarna” vet ganska lite om det som gjordes av oss då och det var ju ett bar tag sedan. Det går inta bara att komma dragande med det som vi gjorde för 30-40 år sedan!

  Nu har ni i Knegarkampanjen gett mig ny inspiration och nya argument. Så jag lär fortsätta att hänvisa till Kiruna ett bra tag till och på mitt sätt försöka bidra till en arbetarorganisering mot all borgerlig politik. Vare sig den har blå eller rödgrön färg. Ni har allt mitt stöd. Lycka till! Börje Schellin.

  Här nedan följer mitt mycket embryonala ,och personligt skrivna, programutkast.

  Huvuduppgiften idag är att organisera mot den borgerliga politiken, konkret mot den borgerliga regeringen, men inte för ett återvändande till den gamla borgerliga politiken förd av Göran Persson.
  Jag tycker ”Vi skall ta tillbaka vad vi förlorat” är en bra utgångspunkt, tillsammans med inriktningen att
  ”Vi betalar inte er kris”.

  I detta resonemang och organiserande knyter vi dels rådande medvetenhet och kan lyfta fram hur och varför krisen skapats och visa på en annan framtid. Avancerad propaganda
  Krav som förstatliganden av banker o.s.v. kan naturligt lyftas fram.
  Krav som sex timmars dag är i initial skedet inte aktuellt. Ej heller glidande löneskala eller inflationsskyddande löner. (Idag finns ingen Inflation).
  Däremot kan vi peka på de mänskliga behov som finns och kräva ökade resurser till den offentliga sektorn som en kamp mot arbetslösheten ex.vis.
  Min stora kritik mot vänstern är att de bara skickar upp ballonger.
  Jättefina krav att beundras, men som inte har någon som helst förbindelse med vare sig rådande medvetenhet eller klasskampsläge.
  Dom stiger mot skyn, beundras (framför allt av ballongtillverkarna själva) och sedan…Poff..Inget mer.

  Våra kampanjer oavsett parti eller grupp blir oftast tyvärr idag rent propagandistiska, tyvärr därför att klasskampsläget inte är högre och tyvärr på grund av vår litenhet, men vi bör resa krav som är begripliga för den stora massan och som det är möjligt att mobilisera runt eller som det går, av oss eller andra, att bygga kampgrupper runt.
  Inriktningen har jag angivit ovan.
  (Kolla in ”Knegarkampanjen” i Malmfälten).

  Du minns att jag skrev om Gruvstrejken?
  Om (r) ”Leve de vilda strejkerna framåt mot den socialistiska revolutionen”, eller eftergiftspolitiken ”stöd gruvarbetarna på dess egna villkor”.
  Att utvidga strejkerna, att samordna kamper, att homogenisera och nationaliserat krav hade i det läget varit det riktiga liksom efter strejken fortsatt organiseringen i en klasskamps opposition inte permanenterade strejkkommittéer, utan sammanslutna fackliga oppositionsgrupper inom LO. Organiserat!

  Här hade maktfrågor tagits in liksom klasslagarna, avtal i kronor, levnadsstandard, skyddsfrågor, jämställdhetsfrågor, hälsofrågor. Utvecklat och nationellt samordnat alla de frågor som på olika sätt lyfts fram av kampen.
  Då stod Stalinisterna och socialdemokratin i vägen för detta.
  Ingen av dessa ville ha en opposition utanför det egna partiets kontroll, dessutom ville ingen se arbetarmakt, inte ens i dess embryonala form.

  Jag förstår heller inte varför vi skall följa uppdelningen i fackliga frågor eller politiska frågor.Detta är en delning som skapades genom att LO grundade det Socialdemokratiska partiet. (Facket blev kronor och ören, skyddsfrågor osv. Politiken överläts till partiet. Kopplingen fanns där genom att Partiet skulle genomföra, i riksdagen, fackets krav utanför företagets sfär och i riksdagen verka för de arbetandes intressen).
  Det finns inga som helst hinder från att i facket dra igenom alla de krav och diskussioner som vi och andra medlemmar finner av intresse.

  Ditt program då?
  Ditt program står där tidlöst. Valår eller inte valår. Ointressant?
  Förväntningar finns dom?
  Hur tackla borgaroffensiven?
  Inriktningen före valet. Två ben
  Vi skall ta tillbaka det vi förlorat eller dags att ta tillbaka de förlorade åren, konkretiserat av de förändringar som gjorts oavsett vem som suttit vid ”makten” , det första benet, och
  Vi betalar inte för er kris, eller Vi skall inte betala er kris, bankernas spekulationskris eller hur man nu vill konkretisera det andra benet.

  Nu i perioden före valet tror jag en inriktning som den jag ovan skissade är korrekt.
  Vi tar på allvar de förändringar som gjorts för att försämra för löntagare, vi får dock inte falla i fållan så att vi blir påhejare till Sahlin-gänget.
  Privatiseringar, utförsäljningar, försämringar i skola, vård och omsorg, bostäder, kollektivtrafik, A-kassor, Försäkringskassor, men också kostnader för skattelättnader och krig. Sverige befinner sig i krig i Afghanistan.

  Vi uppmanar faktiskt till att rösta bort borgarna som ett första steg, och varnar Sahlin att fortsätta föra en borgerlig politik.

  Vi manar till kamp, och organiserar, och uppmanar till organiserandet, mot borgaroffensivens
  alla former och i alla olika typer av organisationer fackföreningar, hyres, kvinno osv.

  Vi skall inte lösa bankernas kris, vi skall inte låta borgarna, de politiska eller de verkliga, få fortsätta sina attacker mot löntagarna.

  Stoppa försämringar av avtal och lagar.
  Veto rätt för fackföreningarna mot bemanningsföretagen.

  Men vi vill också reaktivera fackföreningarna genom att öka medlemmarnas kontroll av ingångna avtal. Rösträtt och insyn.
  Inga lagar kan stå i vägen för rätten att slå tillbaka.
  Strejkrätten åter till den lokala fackföreningen.

  Mycket av det ovanstående kan omformuleras till en internationell kampanj.
  Nej till borgerlig politik såsom utförsäljningar, privatiserinar.. och att de arbetande skall betala bankernas, spekulanternas , kapitalets kris kopplat till solidaritet med kamp över gränserna. Förstatliga bankerna.

  Efter valet i Sverige får vi ändra fokus beroende på vilka som då ”styr”.
  Kanske öppnar situationen för ”positiva” påtryckningar på ”de röd-gröna” eller intensifierad mer öppen kamp mot alliansen.
  Vi får se.

  Viktigast är organiseringen, förslag om organiseringar, aktioner, strejker mot all sorts försämringar.
  Det är dags att ta igen.
  Börje Schellin

  kommentar av Börje Schellin — 2010/09/16

  • Hej Börje – och tack för din uppmuntran!

   Det ger oss extra energi när vi behöver det som bäst, att få den här sortens seriösa responser. Vi slutspurtar just nu inför söndag så det är väldigt mycket att göra. Kommunvalet är ett viktigt delmål för oss, men som du kanske har sett betonar vi allt mer att det finns en dag efter valet också.

   Den rödgröna regeringsplattformen är hemskt högervriden och gör det nödvändigt för arbetarrörelsen att ta nya grepp. Vi tar efter valet ett initiativ för att samla kritiska röster över hela landet till rådslag och mer information om det kommer när vi har utvärderat de senaste månadernas arbete och lagt upp planen framåt mer i detalj.
   Men helt klart är att rådslaget måste samla gräsrötter från arbetarrörelsen och inte vara någon slags kompis-konferens för smågrupper, nytt ”nätverk” eller liknande.
   En avgörande uppgift för ett rådslag i arbetarrörelsen är att enas om en egen ”regeringsplattform”. Dina programmatiska uppslag kan mycket väl få inleda den diskussionen inom Knegarkampanjen.

   Kanske du vill delta i en diskussion här på höstkanten, när Knegarkampanjen vrider sig åt det hållet, om du har vägarna förbi dina gamla hemtrakter? Och gärna berätta mer om ditt eget engagemang för Malmfälten.

   Jag personligen är helt överens med dig om att det behövs en organiserad och samordnad opposition från ”golvet”, med stark vikt mot LO-kollektivet, för att kunna utmana en borgerlig regeringspolitik. Facket har ett tungt ansvar för detta, särskilt om vi får en sosse-ledd regering med högerpolitisk agenda.

   Men exakt vilka frågor är de viktigaste – anställningsskydd, tryggheten för sjuka och arbetslösa, maktfördelning på arbetsplatserna, Sveriges ruttna roll i internationell politik och svansandet efter EU, och så vidare – det vågar jag inte svara på nu. Förstatliganden och liknande tror jag är fel väg att gå.

   Men låt oss diskutera! Tack igen för din respons.

   Bästa hälsningar från norr,
   Jari Söyrinki

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s