Möte och aktivitet 3 juni

Knegarkampanjen håller möte som vanligt på torsdag 3 juni, klockan 18.00 på Folkets hus.

Vi samlas redan 17.00 utanför Coop stormarknad och fortsätter namninsamlingen för att stadsflytten ska sätta fart och regeringen betala tillbaka LKAB:s vinstpengar för social upprustning.

Välkommen!

Knegarna, arbetarrörelsen och byråkratin

När vi startade vår valkampanj i oktober så valde vi att kalla den Knegarkampanjen. Men vad är en knegare, och varför pratar vi så mycket om arbetarrörelsen?

Martin Olsson från Vänsterpartiet i Kiruna har flera gånger kritiserat oss. Det har hetat att vi splittrar arbetarrörelsen och att vi är hemskt otydliga eftersom vi saknar partiprogram. Nu senast för att Knegarkampanjen menade att Första maj inte längre är knegarnas dag.

Dom här inläggen är delvis ett svar till Martin Olsson.

Del 1: Knegarna

Sverige är uppdelat först och främst i klasser. Det beror på att vi lever i ett samhälle där vissa gör sig rika på andras arbete. Klasser har funnits i tusentals år, men har sett olika ut beroende på samhällssystemet. Med kapitalismen uppstod en stor klass av människor som sålde sin arbetskraft utan att själva äga verktygen, marken eller fabrikerna.

Det var arbetarklassen. Dom människor som istället ägde produktionsmedlen men inte själva arbetade kallades för bourgeoisie, borgare eller helt enkelt kapitalister.

Men klassamhället i västvärlden har förändrats. Till exempel:

● Idag finns få lantarbetare på mindre jordbruk. Antalet industriarbetare minskar också , men dom är fortfarande många och finns i ekonomins nyckelsektorer.
● Skiktet av människor som producerar tjänster istället för varor växte enormt under 1900-talet. Med växande rikedomar kunde man anställa i offentlig sektor för att möta samhällets behov på utbildning, barnomsorg, äldrevård, sjukvård med mer.
● Men inom detta nya skikt av samhällsbetjänter finns också onyttiga yrkesgrupper. Alla behöver sjuksköterskan, medan nästan ingen behöver byråkraten.
● En stor grupp människor finns alltid utanför samhället som sjukskrivna eller arbetslösa, och fungerar som reservarbetskraft för att pressa arbetare och samhällsbetjänter.

Det är vi som är knegarna. Vi har gemensamma intressen. Arbetare i tillverkning, lager, transport och underhåll. Kollektiven i serviceyrkena. Dom arbetslösa, ungdomarna, sjukskrivna och pensionerade. Knegarna finns på arbetsplatserna, skolorna, arbetsförmedlingen. Vi tvingas kämpa för att få det gå ihop, medan andra gör sig rika på vår bekostnad.

Del 2: Arbetarrörelsen och byråkratin

Dom partier, fackföreningar och andra intressegrupper som organiserar eller stödjer sig på knegare brukar samlas under namnet arbetarrörelsen. Knegarkampanjen ser sig som en del av arbetarrörelsen.

Men i arbetarrörelsen finns inte bara knegare utan också akademiker, tjänstemän och högre funktionärer. Dom tillhör byråkratin i arbetarrörelsen. Dom har ofta ledande uppdrag och styr över den politiska eller fackliga inriktningen. IF Metall har till exempel 166 ombudsmän med stor makt, 134 anställda på förbundskontoret i Stockholm och okänt antal ute på dom 52 avdelningarna. Hela förbundet har 370 000 medlemmar.

Byråkrati finns nästan överallt i samhället: i statens departement och myndigheter, i storföretagens sektioner och i arbetarrörelsen. En del byråkrati behövs för att göra arbetet mer effektivt. Problemen kommer när byråkratin:

● Får särskilda fördelar av sitt uppdrag
● Koncentrerar makt och gör sig oåtkomlig för medlemmarna
● Växer utan att den faktiskt behövs

Det finns en enorm klyfta mellan knegarna och byråkraterna i arbetarrörelsen. Vi lever på olika sätt och går i olika riktningar. En del sliter i smutsen medan andra har kontorstjänst. En del har bruttolöner på 17 000 i månaden (kafépersonal) medan andra har årsinkomster över miljonen (Wanja Lundby-Wedin). Det betyder förstås att en del äter korv till middag medan andra äter lyxmat, och så vidare.

Naturligtvis finns det grader i helvetet också. Alla fackliga funktionärer är inte lyxlirare. På klubbnivå och ibland på avdelningsnivå finns förtroendevalda som känner igen sig i slitet, besvikelsen över lönebeskedet och middagskorven.

Men det förändrar inte huvudproblemet: arbetarrörelsen är kluven och det är byråkraterna som bestämmer. Byråkratin har ersatt den kollektiva mångfalden i arbetarrörelsen med toppstyrning. Därför blev vi från Knegarkampanjen besvikna över att Första maj-firandet i Kiruna mest samlade funktionärerna från dom ”röda” partierna, facket och ABF.

Jari Söyrinki

Insamlingen går vidare

Namninsamlingen som vi startade för några veckor sedan går vidare. Vi har som mål att få fler underskrifter än malmbergarna som samlade 1600 namn i sin protestskrivelse till Näringsdepartementet förra året.

Vi driver samma fråga som våra vänner i Malmberget: LKAB och dess ägare i staten måste ta sitt ansvar för dom samhällen som drabbas av gruvbrytningen. Stadsomvandlingen ska användas för en social upprustning av Malmfälten, inte medföra försämringar. Under våren kommer Knegarkampanjen att föreslå några punkter till ett upprustningsprogram.

I tisdags samlade vi namn på gymnasieskolan, idag var vi på stan och imorgon fortsätter vi klockan 16.30. Vill du vara med? Ta kontakt!

Aktiviteter vecka 19

* Idag tisdag kommer Knegarkampanjen att hålla infobord på Hjalmarlundboms-gymnasiet mellan 10.30-12.00
* På torsdag kommer vi att finnas på stan med namninsamlingen för att sätta fart på stadsflytten. Det gör vi på eftermiddagen, omkring 12.

Hör av dig till William (070-2307808) eller Tommy (076-8066232) om du vill vara med.

1 maj-rapport

Knegarkampanjen demonstrerade tillsammans med LO på 1 maj under parollen ”Kör ut dom rikas regering!”. Det var dåligt väder och lite folk men ändå en liten uppvisning av enhet mot Reinfeldt.

Vi var få deltagare från kampanjen, vilket förstås är tråkigt. Men det följer mönstret av att 1 maj inte anses vara knegarnas egen dag – av knegarna själva.

Att LO vägrade låta oss sätta upp ett fikabord med politiskt material gjorde saken ännu svårare för oss. Man påstod till att polistillståndet inte omfattade oss, men det var förstås en politisk markering. Så vi fick istället dela ut flygblad. Responsen från LO- och partifolk var fientlig då också.

Som tur är riktar sig Knegarkampanjen till dom som inte var där: gräsrötterna i facket, partilösa knegare, ungdomar med fler. Under hela kampanjtiden, ända sedan oktober 2009, har responsen varit bra från dom leden.

Så kampanjen går vidare!