Förtroendemannastyre – en idé värd att pröva

I arbetarrörelsen är vi stolta över vår historia. Arbetarrörelsen har förändrat Sverige. Det är tack vare oss som alla svenska medborgare får rösta i allmänna val, och det är tack vare oss som arbetare har rätten att organisera sig i fackföreningar. Bara för att nämna två viktiga segrar.

Arbetarrörelsen kunde förut tvinga fram stora reformer. Dom mäktiga satte sig förstås på tvären: stora markägare, bankerna, fabriksägare och kyrkan ville inte se samhället förändras. Men arbetarrörelsen fick kraft av sitt stora antal. Under tidiga 1900-talet insåg många ”knegare” att dom måste organisera sig, och vår rörelse växte med energin som kom underifrån.

Vi ska vara stolta över vår historia. Men vi måste också erkänna att arbetarrörelsen har tappat sina stora idéer om hur samhället ska förändras, och den styrka som kom av att knegare organiserade sig själva. Det är två enorma svagheter! Partierna och facket har blivit traditionella och konservativa. Dom släpper inte fram nya människor med nya idéer.

Därför vill Knegarkampanjen pröva ett nytt sätt att utöva den politiska makten. Vi tror inte att det räcker med att välja politiker som ska ”sköta frågorna åt oss”. Vi tycker inte heller att politiker ska få sitta kvar om dom sviker löften.

Vår idé bygger istället på föreningslivets principer om förtroendevalda. Vi vill använda ett nytt ord för vårt sätt att arbeta: förtroendemannastyre, som fungerar så här:

■ Vi har inget partiprogram som måste följas, bara en linje inför riksdagsvalet. Knegarkampanjens företrädare måste driva dom frågor som mötesmajoriteten beslutar om.
■ Skulle en representant för Knegarkampanjen, som blivit invald i fullmäktige, bryta mot mötesbeslut så kan han/hon återkallas. Han/hon har då förbrukat sitt förtroende och suppleanten tar över.
■ Representanter för Knegarkampanjen ska inte få några ekonomiska fördelar av sitt uppdrag. Ersättning av lönebortfall är en sak, men allt däröver går in i kampanjkassan.
■ Ett offentligt nomineringsmöte bestämmer vilka som ska bli valbara på listan till fullmäktige.

Dom här enkla principerna vill vi sprida till partierna och föreningarna i arbetarrörelsen. Det skulle släppa fram helt nya idéer som hur samhället måste förändras, och återge arbetarrörelsen den enorma kraft som behövs för att verkligen förändra i handling.

Jari Söyrinki

Pressmeddelande 11 mars

Knegarkampanjen bjuder in till pressträff för att informera om sin kandidatur till Kiruna kommunfullmäktige.

– Vi har samlat in 73 namn på kort tid bland ungdomar och arbetare. Vi tar nu sikte på ett öppet nomineringsmöte 10 april, dit vi bjuder in föreningar och arbetslag att föreslå kandidater till listan, säger Tommy Hjertberg.

Kandidaturens syfte är att ge vanliga knegare möjlighet att påverka stadsflytten och den politiska makten i kommunen. Stadsflytten skulle kunna föra med sig en upprustning av bostäder och samhällsservice, men har än så länge inneburit raka motsatsen.

– Det beror på att vi som påverkas mest inte har något att säga till om. Det vill vi förändra genom en öppen kandidatur med verkligt förtroendemannastyre, inklusive rätten att avsätta representanter som missbrukar sin makt, fortsätter Tommy Hjertberg.

Knegarkampanjens pressträff hålls klockan 10.00, torsdag 18 mars på Café Safari, Geologgatan 4.

För mer information
Jari Söyrinki, 073-8255589
https://knegarkampanjen.wordpress.com

Splittrar Knegarkampanjen arbetarrörelsen? (Del 1)

Knegarkampanjen har kritiserats för att splittra arbetarrörelsen. Kritikerna tycker att valkampanjer ska drivas av dom arbetarpartier som redan finns, framför allt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Jag vill besvara kritiken med några rader.

Arbetarrörelsen är mycket större än bara dom politiska partierna. Socialdemokraterna är fortfarande ett jätteparti med 103 000 medlemmar 2009. Vänsterpartiet hade samma år 8700 medlemmar (siffrorna kommer från partiexpeditionerna). Men partierna organiserar inte majoriteten av arbetarrörelsens medlemmar.

Dom flesta knegare i Sverige är fackligt anslutna och organiserade av LO med 1,7 miljoner medlemmar. ABF har 57 medlemsorganisationer och Hyresgästföreningen 535 000 medlemmar (Wikipedia).

Knegarkampanjen vill få alla dom på fötterna för att köra ut den borgerliga regeringen. Vi är många hundratusentals knegare som av en eller annan orsak inte står helt bakom Socialdemokraternas eller Vänsterpartiets politik. Ska inte vi få bidra till valsegern och kampen mot borgerlig politik?

Den sortens inställning försvagar bara arbetarrörelsen inför valet i september.

Splittrar Knegarkampanjen arbetarrörelsen? (Del 2)

Alla med hjärtat till vänster vill ha en enad arbetarrörelse. Men enighet betyder inte att man är överens om allt. Enighet skapar man för att i handling uppnå vissa, bestämda politiska mål. Ett sånt mål är att köra ut den borgerliga regeringen på valdagen.

Knegarkampanjen bygger enigheten för att göra det!

Men den enigheten spricker direkt efter valdagen om en socialdemokratiskt ledd regering

* Bekämpar arbetslösheten med Reinfeldts metoder – att skapa en armé av lågavlönade knegare i företagens lager, livsmedelsbutiker, industrier med mer
* Fortsätter använda skattepolitiken för att ta från fattiga och ge till rika
* Fortsätter ge makt åt arbetsgivarna. Sjukskrivningsregler och anställningsskydd måste förbättras och facket återfå konflikträtten!

Det finns fler sprängfyllda frågor som hotar enigheten efter valet, som motiverar oberoende initiativ som Knegarkampanjen.

Initiativ underifrån behövs för att bidra till en valseger. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte klarat av att sprida det politiska engagemanget till arbetsplatser och bostadskvarter.

Men Knegarkampanjen behövs också för att sätta press efter valet om enigheten spricker. Knegare är mer än bara röstboskap!

Jari Söyrinki