Offentligt möte: Hotet med Sverigedemokrater i riksdagen

Knegarkampanjen håller offentligt möte torsdag 5 november. Där diskuterar vi hotet det innebär om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Du och dina kompisar är välkomna, det bjuds på fika! Klockan 18.00 på Folkets hus i Kiruna, rum 6.

Veckan efter inleder vi studiecirkeln som granskar Sverigedemokraternas argument i detalj. Onsdag 11 november hålls första träffen på ABF i Kiruna. Mejla/ring gärna om du är intresserad av att delta.

Du kan dessutom delta på Knegarkampanjens flygbladsutdelning utanför Arbetsförmedlingen i Kiruna. Vi samlas på Kupoltorget måndag 2 november, 12.00.

Ett lyckat möte!

Vi samlades ett gäng på Knegarkampanjens möte i Kiruna 21 oktober, för att prata om valrörelsen och hur vi ska få bort Reinfeldts regering. Under en dryg timme diskuterade vi de reformer som regeringen under tre år genomfört, vilka grupper i samhället som drabbats hårdast och hur en kampanjgrupp kan byggas upp.

Resultatet blev att vi ska

* Hålla fler offentliga möten för att nå ut med Knegarkampanjen

* Dela flygblad utanför Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LKAB och gymnasieskolan

* Bjuda in till en studiecirkel för att kritiskt granska Sverigedemokraternas program

Tycker du att Knegarkampanjen gör något bra? Kom på möten och hjälp till på något sätt, till exempel med flygbladsutdelningar! Vi informerar om tid och plats på bloggen!

Insändare: Vem gynnar jobbskatteavdraget?

Den borgerliga regeringen genomförde jobbskatteavdraget, som innebär att vi som arbetar och har lön får dra av 1000 kronor i månaden på den inkomst som beskattas. Det marknadsförs som arbetarpolitik men vem är det egentligen som gynnas i slutändan?

Genom att vidga klyftan mot de som lever på a-kassa, sjukbidrag och liknande vill regeringen göra människors situation så desperat att de tvingas jobba till vilka villkor som helst. Så skapas en arbetskraftsreserv som man kan använda för att försämra villkoren och sänka lönerna.

Med den borgerliga regeringens politik för att minska de så kallade ”marginaleffekterna” är vi på väg mot samma situation som i USA, där miljontals människor är ”arbetande fattiga”. Dessa har ett jobb men lönen och villkoren är så dåliga att de ändå tvingas leva i fattigdom och misär.

Om man ser den sidan av saken så är det uppenbart att jobbskatteavdraget som på kort sikt ger oss lite mer pengar i plånboken – på lite längre sikt är en enorm försämring. Det är bara ett av de tunga skälen till att Reinfeldts regering måste köras ut med den socialdemokratiska biljetten i valet 2010.

Tommy Hjertberg, Knegarkampanjen i Kiruna

Insändaren i NSD: http://www.nsd.se/nyheter/lulea/artikel.aspx?ArticleId=4972817

10 punkter mot Reinfeldt

KNEGARKAMPANJENS 10 PUNKTER SOM

UNDERKÄNNER REINFELDT-REGERINGEN

1. Massarbetslösheten

Massarbetslösheten är krisens mest kännbara uttryck för knegare. Reinfeldt-regeingen har inte agerat för att begränsa massarbetslösheten utan för att utnyttja den till arbetsgivarnas fördel.

A-kassan grundades som ett vapen för att ingen arbetare skulle behöva sälja sin arbetskraft under dess värde. Idag så är ett krav för att kunna få a-kassa att man ständigt försöker sälja sin arbetskraft till ett allt lägre pris.

2. Arbetskraftsinvandringen

I och med att invandrare och flyktingar med vita arbeten får förtur till uppehållstillstånd så har arbetsgivarna fått makten över integrationspolitiken och utnyttjar flyktingar samt gästarbetare för att pressa ned villkoren.

3. Skattepolitiken

Skattesänkningarna har en tydlig klassprofil – de 10% rikaste hushållen med över 1,5 miljoner i årsinkomst har kraftigt gynnats eftersom förmögenhet inte beskattas och fastighetsinnehav beskattas lägre. Dessutom tvingas vi att subventionera överklassens tjänstefolk genom det s.k. pigavdraget.

Jobbskatteavdraget framstår som en gåva till arbetarna, men hela syftet är att ytterligare vidga klyftan mellan de som har arbete och de som är arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer samt andra som befinner sig i ”utanförskap”.

4. Sjukförsäkringen

Även i fråga om sjukförsäkringen visar regeringen att den är en arbetsgivarministär. Man har gett arbetsgivaren möjlighet att sparka någon som varit sjukskriven i mer än sex månader. Dessa blir dessutom utförsäkrade från sjukförsäkringen och om de inte kan ta ett annat jobb hänvisas de till socialen, och tvingas sälja allt de äger för att kunna få socialbidrag.

50 000 personer beräknas kastas ut ur sjukförsäkringen det här året.

5. Utförsäljning och entreprenader

Regeringen använder småföretagande och entreprenörskap som ett svepskäl för att kringgå anställningsskydd och låta bolag plundra den offentliga sektorn på resurser. Lag om vårdval har t.ex. införts för att multinationella vårdbolag ska få tillgång till skattefinansierad verksamhet.

6. Utbildning

Sorterings och mobbingskolan är sedan länge utbredd inom EU, men Reinfeldtregeringen vill gå ännu längre. Graderade betyg redan på mellanstadiet; sedan tudelning av elever till speciallinjer och dess meritpoäng å ena sidan och kortkurser för lågavlönade lärlingselever å den andra. Reinfeldt formligen hamrar in klassamhället redan i uppväxtåren.

7. Kommunerna

Regeringen har fått kalla fötter och satsar ett engångsbelopp inför valrörelsen på kommuner och landsting, som ju har ansvar för vård, skola, omsorg, kollektivtrafik, eftersom man vet att en uppsägningsvåg av kommunanställda hotar och att kommunernas intäkter faller drastiskt i spåren på massarbetslösheten.

Kommunsektorn är i kris och det driver fram en konstant nedmontering av servicestandarden och arbetsmiljön. Den utvecklingen kan inte vändas med engångsbelopp.

8. Avindustrialiseringen

Regeringen har passivt sett på medan krisen gjort tiotusentals industriarbetare arbetslösa. Man har styrt om alla satsningar till finansmarknaden. T.ex. har det stödpaket som utlovades till bilindustrin inte verkställts.

9. Transporter

Trots allt tal om att man måste ta energi- och miljökrisen på allvar byggs privatbilismen ut med motorledsbygget Förbifart Stockholm och bordläggningen av Norrbotniabanan.

Istället för att ta ansvar för att säkra billiga persontransporter på järnväg över hela landet privatiseras persontrafiken på järnvägen, efter direktiv från EU, vilket lämnar över hela ansvaret till multinationella bolag som har kortsiktiga vinster som drivkraft.

10. Kriget i Afghanistan

Sverige ökar sitt deltagande i kriget på NATO:s sida. Kriget innebär ett urskillningslöst dödande av civila, har förstört försörjningsmöjligheterna för befolkningen vilket lett till en kraftig expansion av narkotikaodlingen.

Att trupperna skulle utgöra ett stöd för demokrati är inte sant. Det val som just hållits kan inte anses giltigt då det hållits under pågående ockupation och allt talar för ett mycket omfattande valfusk. Sverige bidrar i själva verket till att upprätthålla en olaglig ockupation.